Poziv k podpisu peticije za ohranitev javnega zdravja

POZIV VLADI IN POSLANCEM:

NE RAZDIRAJTE JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA!
USTAVITE KOMERCIALIZACIJO IN PRIVATIZACIJO JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA!

Nasprotujemo:

  • politiki izvršenih dejstev, ki brez soglasja državljanov znižuje zdravstveno in socialno varnost državljanov ter spreminja temeljne vrednote, načela in cilje javnega zdravstvenega sistema;
  • zmanjševanju deleža javnih sredstev za zdravstveno varstvo;
  • krčenju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
  • podeljevanju koncesij brez javnih razpisov

Hočemo, da:

  • država z zakonom poskrbi za solidaren, dostopen, kakovosten in uspešen javni zdravstveni sistem (javni interes), v katerem se bo denar porabljal za izboljševanje, ohranjanje in krepitev našega zdravja, ne pa za polnjenje žepov zaslužkarjev (zasebni interes);
  • se poveča delež javnega financiranja zdravstvenega varstva od sedanjih 70 na vsaj 85 odstotkov;
  • država v zakonu opredeli košarico pravic za celovito zdravstveno varstvo, za katerega se prispevki solidarno plačujejo od vseh dohodkov iz dela in kapitala;
  • se dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenese v obvezno zdravstveno zavarovanje;
  • se z javnimi sredstvi izvaja zdravstveno dejavnost samo na neprofitni način;
  • pride do jasne razmejitve v  izvajanju javne in zasebne zdravstvene dejavnosti.

S podpisom peticije sporočamo politikom voljo ljudstva in jih obvezujemo, da v skladu z njo izvedejo zdravstveno reformo!

Peticijo lahko podpišete na tej spletni strani