Pogled nazaj in vztrajno naprej, na poti zdravja in zdravih src

Piše mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol., direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

V letošnjem letu smo z mislimi usmerjeni v čas nastanka Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pred 30 leti, na dejavnost društva skozi čas in na vse, ki so prispevali k uspešnosti in odličnim rezultatom društva skozi čas. Kaj nas je vodilo in kako naprej?

Pogled globoko v srce

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je od svojega začetka namenjeno prav vsem ljudem, da bi prepoznali vrednost lastne skrbi za zdravje, vedeli kako skrbeti zanj in kako to vpeljati v vsakdanje življenje, ter da bi imeli možnost pridružitve mnogim oblikam skupinskih in individualnih dejavnosti, ki jih društvo nudi v vse večjem številu in pestrosti.

Skozi čas je namreč društvo s podružnicami večalo ponudbo tistih dejavnosti, ki so se jim člani in nečlani lahko pridružili – predavanja, pohodi, izleti, telesna vadba, meritve dejavnikov tveganja, svetovanja, delavnice za zdrav način življenja, brezplačne zdravstveno-informativne publikacije in še bi lahko naštevala. Obenem pa je društvo krepilo svojo dejavnost in moč, ki je pomenila pomemben prispevek k nacionalnemu ozaveščanju na področju zdravja, zmanjševanju nastanka bolezni srca in ožilja ter prezgodnji umrljivosti zaradi teh bolezni. Krepilo se je tudi sodelovanje in pomoč strokovnim inštitucijam s področja zdravja pri vzpostavitvi boljših pogojev za preventivo in za večjo kakovost življenja ljudi z obstoječo, kronično nenalezljivo boleznijo, predvsem boleznimi srca in ožilja. Svoja prizadevanja je usmerilo v komunikacijo z ljudmi – osebno, preko revije Za srce, vse bolj obiskane spletne strani www.zasrce.si, FB, IG in pa s pomočjo z medijev, številnih javno-zdravstvenih kampanj (kot je npr. Svetovni dna srca, Svetovni dan možganske kapi, GROM, »3 razvade zdravih ljudi«) in okrepilo delo na področju zagovorništva (leta 2012 je društvo ustanovilo Mrežo NVO s področja javnega zdravja 25×25). 

Preventiva je prava pot, od otroštva dalje

Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije sem se kot zaposlena, pridružila leta 1997. Prav tako kot ostali, zaposleni in zunanji sodelavci društva, sem se navdušila nad poslanstvom, dejavnostjo društva in se najprej kot strokovna sodelavka, zadnjih 5 let pa tudi kot direktorica društva, posvetila krojenju, oblikovanju in izvajanju društvene dejavnosti ter stalnem pridobivanju znanja in veščin.

Od začetka novega tisočletja smo veliko pozornost posvečali ozaveščanju za zdrav življenjski slog od zgodnjega otroštva dalje. Takrat so nastali zametki pomembnih projektov, ki so se skozi leta razširili na množično zdravstveno – preventivno izobraževanje ljudi, akcije za zdravje otrok in mladostnikov, v prvi vrsti preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti pri njih. Te so prerasle v opozarjanje o škodljivosti sedenja za ekrani, ki je od šolskih let dalje vse bolj prisotno tudi v vsakdanjiku odraslih. Spremlja ga premalo ali nič gibanja in mnogokrat še neustrezna prehrana. Prepoznaven in ljudem razumljiv je znak varovalnega živila v obliki stiliziranega srčka, ki ga najdemo na embalaži ustreznih živilskih izdelkov na policah trgovin. Prizadevamo si, da bi postal nacionalen znak. O njem se učijo tudi otroci v osnovnih šolah, spremlja pa nas že 28 let.

Društvo je po Sloveniji vzpostavilo označene Srčne poti, po katerih se ljudje odpravljajo sami ali pa v skupinah. Ponekod so zaživele Posvetovalnice za srce, kjer se ljudje posvetujejo z medicinskim osebjem in izvedo za svoj krvni tlak, holesterol, sladkor, triglicerde v krvi in druge pokazatelje zdravstvenega stanja. Ljudje redno poslušajo predavanja, se udeležujejo društvenih pohodov in ostalih druženj. Zelo pomembno je, da društvo redno izdaja revijo Za srce (7 številk letno), ki jo prejmejo člani društva brezplačno na dom.

Družina je tista, ki prva pokaže pot do zdravega načina življenja. Vendar tudi kasneje ni  nikoli prepozno. Tretjino življenja odrasli preživimo na delovnem mestu, zato Društvo za zdravje srca in ožilja podjetjem nudi vse večjo pomoč s programom »Zdravje na delovnem mestu« – s  predavanji, delavnicami, svetovanjem ter meritvami dejavnikov tveganja – pokazateljev zdravstvenega stanja pri zaposlenih.

Krepimo tudi javno-zdravstvene kampanje, ozaveščanje javnosti. Še naprej bomo sledili našim krovnim organizacijam in njihovim idejam, inovacijam – Evropski mreži za srce (European Heart Network) in Svetovni zvezi za srce (World Heart Federation) ter pomagali k njihovemu/našemu cilju do leta 2030 za 33 % zmanjšati prezgodnjo umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Društvo se vedno rado odzove na pobude in sodeluje z ostalimi nevladnimi organizacijami, ministrstvi, NIJZ idr.. Povezujemo se s slovenskimi in tujimi organizacijami in z njimi ali pa samostojno izvajamo preventivne projekte, za katere smo prejeli že lepo število nagrad in priznanj.

Ozaveščanje za zdrav način življenja, skrb za lastno zdravje

Hvaležnost bolnika  s srčno-žilno boleznijo, kateremu danes z zdravili ali pa operacijo pomagajo do boljšega počutja ali celo ozdravitve je velika. Kako velika bi morala šele biti hvaležnost ljudi, ki bi jim bile prihranjene  težave in trpljenje zaradi srčno-žilne bolezni, ker do nastanka te bolezni sploh ne bi prišlo? Žal ljudje pričnejo ceniti svoje zdravje šele, ko ga izgubijo. Ne zavedamo se kako veliko moč za ohranjanje lastnega zdravja imamo prav mi, sami. Počasi, korak za korakom bo skrb za zdravje postala vse bolj prepoznana in bo obrodila svoje čudovite, zdrave sadove.

 »Pomagajte nam, da bomo lahko mi pomagali drugim«

V imenu društva se zahvaljujem Ministrstvu za zdravje, Mestni občini Ljubljana in drugim občinam, FIHO-u, ARRS ter drugim, ki preko razpisov pripomorejo k izvajanju društvenih zdravstveno-preventivnih programov in projektov.  Društvo za srce s hvaležnostjo sprejme tudi donacije in sponzorstva podjetij, ki mu pomagajo pri aktivnostih. Vse aktivnosti so namreč neprofitne, večinoma pa brezplačne za uporabnika in bi jih brez pomoči ne mogli uspešno izvajati – vsem se zahvaljujem v imenu Društva za srce.

Preberite še:

Intervju s prim. Matijo Cevcem ob 30. obletnici delovanja društva

Z vami smo že 30 let