Pacienti proti dvigu prispevka za dopolnilno zavarovanje, za spremembo ZZZS iz plačnika v aktivnega kupca zdravstvenih storitev

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 16. oktober 2023 – Zveza organizacij pacientov Slovenije (ZOPS), ki združuje slovenska društva pacientov in uporabnikov zdravstvenega sistema, nasprotuje ugotovitvi skupščine ZZZS o nujnosti dviga premije dopolnilnega zavarovanja za najmanj 10€ mesečno. Člani skupščine ZZZS dokazujejo, da niso na strani ne zavarovancev, ne pacientov, niti bolnišnic in zdravstvenih domov, niti zaposlenih v zdravstvu. ZZZS je namreč v največji meri tisti, ki ima v rokah škarje in platno pri upravljanju zdravstvenih zavodov, vključno z imenovanjem predstavnikov zavarovancev v svete zavodov kar iz vrst svojih zaposlenih. Namesto višanja premije, ki bo najbolj prizadela najbolj revni del prebivalstva v ZOPS predlagajo aktivnejšo vlogo ZZZS pri kupovanju storitev, zlasti pa nagrajevanje tistih zavodov, ki z dobrimi praksami dokazujejo, da je dobro upravljanje tudi danes možno.

“Izvirni greh ZZZS, ki ostaja prikrit javnosti, skriva pa se za izrazom Splošni dogovor, je cenik posameznih vrst zdravstvenih storitev, ter obračunski model skupin primerljivih primerov,” soglasno ugotavlja Upravni odbor ZOPS. Splošni dogovor je “debel zvezek”, s katerim že od leta 1984 naprej za celo leto vnaprej po fiksnih cenah za vsakega izvajalca posebej ZZZS predlaga, koliko denarja bo kateri izvajalec dobil v posameznem letu. Ta zvezek nato dobi v roke skupina različnih partnerjev, ki zaradi obsežnosti zvezka in njegove namerne zapletenosti ni sposobna opraviti revizije predlogov, zaradi naglice in površnosti nato ta zvezek vsako leto potrdijo, oziroma, kar je višek ironije, ker dogovora v zadnjih letih sploh ni več, tega z uredbo potrdi kar vlada, ki s tem prikima izvirnemu grehu.

Okostenelost obračunskega modela, ki ga brani ZZZS, še najbolj pa njegova skupščina, je vse bolj v škodo celotnemu zdravstvenemu sistemu. Edini, ki mu ta ohromelost ustreza, so zasebni izvajalci, ki poleg redkih dobro upravljanih javnih zavodov še omogočajo pravočasnost in s tem varnost obravnave pacientov. Žal slednji niso dosegljivi eni petini prebivalcev. Nekatere zlorabe v zasebnem sistemu omogoča izjemna neučinkovitost javnega sistema, slednjo pa omogoča plačnik, ki se vede, kot da ne odgovarja za nič.

Upravni odbor ZOPS vseeno javni zavarovalnici priznava veliko učinkovitost na določenih področjih. Komisija za razvrščanje novih zdravil pod vodstvom dr. Jurija Fürsta že vrsto let omogoča eno najboljših dostopnosti zdravil v EU ob hkratnem močnem pritisku na farmacevtska podjetja in učinkovito zamenjevanje originatorjev z generičnimi zdravili, ter s posluhom za izjemno drage terapije za redke bolezni. Drug primer dobre prakse je vzpostavitev klicnega centra za pravice iz zavarovanj, ki pričenja delovati prav v teh dneh. Tretji primer je strategija razvoja ZZZS in odlična notranja organiziranost, a mora slednja biti v pomoč javnim zavodom, ne pa v obrambo pred njimi. ZZZS blesti v stroškovni učinkovitosti, saj manj kot 2% sredstev porabi za svoje delovanje, a se ZOPS sprašuje, če ZZZS ne varčuje na napačnih mestih. ZOPS hvali še dobro sodelovanje ZZZS z vsemi akterji v Izvedbeni skupini za dostopnost in enakopravnost, ki deluje na MZ za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev na podlagi sedmih predlogov ZOPS za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

ZZZS bi po besedah ZOPS lahko takoj javnim zavodom pomagal pri vzpostavitvi naslednjih mehanizmov: odpoklic vseh od ZZZS odvisnih predstavnikov iz svetov javnih zavodov, s čimer bi priznal avtonomnost direktorjem, vzpodbuda direktorjem za skupne nabave materialov in storitev, vzpostavitev sklada za inovacije v javnih zavodih v višini 30 m€ in vračanje presežkov zaradi inovacij nazaj v javne zavode, takojšen odstop od Splošnega dogovora in prehod na aktivno kupovanje storitev pri javnih zavodih za omogočanje programov do 31.12. vsako leto, ne pa v absurdno čakanje na 1.1. že od konca poletja.

ZOPS je že aprila opozoril tudi na to, da je preoblikovanje ZZZS nujno, pri tem pa je poudaril, da bo po preoblikovanju skupščine nujna razdelitev ZZZS na regulatorni in finančni del, ter kasneje tudi na prehod v plačevanje po izidu za pacienta. ZOPS je takrat tudi podprl ukinitev dopolnilnega zavarovanja.

Za zaključek ZOPS poudarja, da ni proti ZZZS, ampak za sodelovanje. Enako sporoča vsem akterjem, novi ministrici in njeni ekipi na MZ, NIJZ, ZZS, LZS in drugim.

Upravni odbor ZOPS

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica ZOPS, Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Franci Gerbec, podpredsednik ZOPS, Društvo na srcu operiranih Slovenije

Alenka Babič, podpredsednica ZOPS, Zveza društev koronarnih društev in klubov Slovenije

Mateja Saje, Društvo za KVČB

Nina Žitek, Slovensko društvo Transplant

Alenka Mavec, Društvo DAM

Nejc Jelen, Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan

Milan Gregorčič, Društvo za fenilketonurijo Slovenije

Gaja Vudrag, Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim (Društvo ko-RAK.si)

Jan Koren, Društvo psoriatikov Slovenije

Lara Slivnik, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije

Milan Osterc, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije

Kontakt za medije:

Gregor Cuzak, generalni sekretar, [email protected], 041 455 554

Več o ZOPS je na voljo v Novinarskem središču: www.zveza-pacientov.si/press

Poslano v vednost:

 • društva člani ZOPS
 • člani delovnih organoz ZOPS
 • ZZZS, skupščina in upravni odbor ZZZS
 • mediji
 • MZ
 • NIJZ
 • ZZS
 • LZS
 • ZZNBS
 • ZZdrZS
 • Glas ljudstva
 • Mladi zdravniki
 • Poslanske skupine
 • Strateški svet za zdravstvo
 • izbrani javni zavodi, službe za PR