Odločno proti ponovnemu dovoljenju prodaje alkohola in tobaka na zemljiščih vzgojno-izobraževalnih ustanov

Danes se je Komisije za socialo in zdravstvo Državnega sveta Republike Slovenije udeležil tudi predsednik društva Franc Zalar, ki je skupaj z Nino Rogelj iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in Mihaelo Lovše iz SZOTK, nasprotoval ponovnemu dovoljenju prodaje alkohola in tobaka na zemljiščih vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Z njimi se strinja stroka in vse vidnejše javno-zdravstvene ustanove v Sloveniji. Večina svetnikov pa meni, da to onemogoča financiranje lokalnih društev, ki bi na teh mestih lahko prodajale tobak in alkohol in s tem financirali svojo družbeno-odgovorno dejavnost v lokalnem okolju.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je eden od pobudnikov kampanje »Ker alkohol ni mleko«, ki je nastala v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija, Inštitutom Utrip ter Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki se na terenu vsakodnevno srečujejo z zgodbami otrok in mladostnikov, ki so pogosto posledica napačnega zgleda staršev in bližnjih. Namen pobude ni moraliziranje in kritiziranje pivcev alkohola, pač pa doseči zavedanje, kako velik vpliv imajo različni dejavniki na pivske navade naše mladine in, da smo vsi odgovorni za preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi alkohola, začenši z nami samimi. Namen kampanje je tudi doseči uvedbo celostne alkoholne politike skozi spremembo Zakona o omejevanju porabe alkohola in povezanih politik.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije alkoholno problematiko naslavlja tudi v Projektu SOPA, ki vključuje strokovnjake iz zdravstvenega, socialnega, nevladnega sektorja in zavoda za zaposlovanje skupaj s predstavniki občin in policije iz 18 različnih lokalnih okolij po Sloveniji. Osnovni namen Projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. Projekt izvaja NIJZ in v celoti sicer poteka do leta 2021, zatem pa je v načrtu uvedba na sistemski, državni ravni.

Vir:

Ker alkohol ni mleko

Projekt SOPA podpira uvedbo celostnih ukrepov na področju alkoholne politike


Komisije za socialo in zdravstvo Državnega sveta RS udeležil tudi predsednik društva Franc Zalar.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %)