Letna skupščina Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vabi izvoljene delegate na

REDNO LETNO SKUPŠČINO, ki bo

v četrtek, 26. marca 2015 ob 17. uri

v dvorani Krke, Dunajska 65, Ljubljana

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika,
 3. Izvolitev verifikacijske komisije,
 4. Poročilo o delu društva v letu 2014 in finančno poročilo za leto 2014
 5. Poročilo Nadzornega odbora,
 6. Predlog dopolnitve Statuta društva
 7. Razno

Vsa dokumentacija je delegatom in članom Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na voljo v tajništvu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na Cigaletova 9, 1000 Ljubljana.

Prosimo, da podružnice pripravijo seznam izvoljenih delegatov. Prisotni morajo imeti pri sebi podpisana pooblastila.

Priloge:

 • Poročilo o delu Društva 2014,
 • finančno poročilo za leto 2014,
 • pooblastilo za delegate
 • predlog dopolnitve Statuta društva

Vabimo vas, da se letne skupščine zanesljivo udeležite.

Lep pozdrav!

Predsednik Društva

Prim. Matija Cevc, dr. med., l. r.