Kategorije srčno-žilnega tveganja

Glede na zvišane vrednosti h-LDL posameznike uvrstimo v različne kategorije tveganja. Če imate zvišan h-LDL, je dobro vedeti, v katero kategorijo tveganja srčno-žilnih bolezni sodite. Tako boste lahko tveganje bolje obvladovali in tako bolj učinkovito pripomogli k zmanjšanju tveganja aterosklerotične bolezni.

Zmerno tveganje:

Prisotnost vsaj enega od naslednjih dejavnikov tveganja:21

  • mlajši bolniki, ki imajo sladkorno bolezen manj kot 10 let in nimajo drugih dejavnikov tveganja, razen zvišane ravni h-LDL;
  • ocenjeno tveganje smrti zaradi srčno-žilnih bolezni v naslednjih 10 letih po točkovniku SCORE ≥ 1 % in < 5 % (za izračun zaprosite lečečega zdravnika).

Visoko tveganje:

Prisotnost vsaj enega od naslednjih dejavnikov tveganja:21

  • znatno zvišane vrednosti celokupnega holesterola (8 mmol/l), h-LDL (4,9 mmol/l) ali krvnega tlaka (≥ 180/110 mmHg);
  • družinska hiperholesterolemija; n sladkorna bolezen, ki traja že vsaj 10 let, ali z drugim dejavnikom tveganja; n zmerna kronična bolezen ledvic; n ocena tveganja smrti zaradi srčno-žilnih bolezni v naslednjih 10 letih po točkovniku SCORE ≥ 5 % in < 10 %.

Zelo visoko tveganje:

Prisotnost vsaj enega od naslednjih dejavnikov tveganja:21

  • obstoječa aterosklerotična srčno-žilna bolezen;
  • sladkorna bolezen z zapleti ali s tremi ali več dejavniki tveganja ali zgodnji začetek sladkorne bolezni tipa 1, ki traja več kot 20 let;
  • družinska hiperholesterolemija in tveganje za aterosklerotično bolezen ali pridružen dejavnik tveganja;
  • ocena tveganja smrti zaradi srčno-žilnih bolezni v naslednjih 10 letih po točkovniku SCORE ≥ 10 %.

Ciljne vrednosti h-LDL

Kategorija tveganjaCiljna vrednost h-LDL
zmerno tveganjemanj kot 2,6 mmol/l.
visoko tveganjemanj kot 1,8 mmol/l in in znižanje za najmanj 50 % glede na izhodiščno vrednost
zelo visoko tveganjemanj kot 1,4 mmol/l in in znižanje za najmanj 50 % glede na izhodiščno vrednost
Ciljna vrednost h-LDL (priporočljiva vrednost h-LDL glede na tveganje).21


Vsako znižanje ravni h-LDL za 1 mmol/l v povprečju zmanjša srčno-žilno ogroženost za 22 %.22

Ali lahko v boju proti aterosklerozi pretirano znižamo raven h-LDL? Človeško telo dobro deluje in se razvija tudi, če je raven h-LDL zelo nizka. Človeški plod ima v času, ko se celice najbolj intenzivno množijo, v krvi samo 1 mmol/l h-LDL, kar je trikrat manj od povprečja pri odraslih. Strah pred prenizko ravnijo LDLholesterola je torej odveč.23

Pogovorite se s svojim zdravnikom, da skupaj določita vašo kategorijo tveganja in opredelita ustrezno ciljno vrednost h-LDL.

Članek je bil prvotno objavljen v Knjižici za bolnike “Premagajmo srčno-žilno bolezen , ki je nastala v sodelovanju Združenja kardiologov Slovenije, Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije ter Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. (prenesi celotno knjižico v pdf)

Viri:
1. Cholesterol. BetterHealth Channel website. Dostopno na: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ conditionsandtreatments/cholesterol.
2. Your guide to lowering your cholesterol with TLC. National Institutes of Health. Dostopno na: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/heart/chol_tlc.pdf
3. The nutrition source: Cholesterol. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Dostopno na: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fatsand- cholesterol/cholesterol/.
4. Badimon L, Chiva-Blanch G. Lipid Metabolism in Dyslipidemia and Familial Hypercholesterolemia. Mol. Nutr. Fats. 2019, 307–322. Elsevier Inc.: Amsterdam, Nizozemska, 2018.
5. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2017;38(32):2459–2472.
6. HDL (good), LDL (bad) cholesterol and triglycerides. American Heart Association. Dostopno na: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/hdl-good-ldl-badcholesterol-and-triglycerides.
7. What is cholesterol? American Heart Association. Dostopno na: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/about-cholesterol.
8. Plasma lipoproteins. LipidWeb. Dostopno na: https://www.lipidmaps.org/resources/ lipidweb/lipidweb_html/lipids/simple/lipoprot/index.htm.
9. VLDL Cholesterol. MedlinePlus. Dostopno na: https://medlineplus.gov/vldlcholesterol.html.
10. The difference between VLDL and LDL. Dostopno na: Healthline. https://www.healthline.com/health/vldl-vs-ldl.
11. Trigliceridi: Why do they matter? Dostopno na: Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186#:~:text=High%20triglycerides%20may%20contribute%20to,of%20the%20pancreas%20(pancreatitis).
12. Lipoprotein (a) blood test. Dostopno na: MedlinePlus. https://medlineplus.gov/lab- tests/lipoprotein-a-blood-test/.
13. Maranhão RC, Carvalho PO, Strunz CC, Pileggi F. Lipoprotein (a): structure, pathophysiology and clinical implications. Arq Bras Cardiol. 2014;103(1):76–84.
14. Ahmed SM, Clasen ME, Donnelly JE. Management of dyslipidemia in adults. Am Fam Physician. 1998;57(9):2192–2204, 2207–8.
15. High cholesterol. Dostopno na: Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/high-blood-holesterol/symptoms-causes/syc-20350800.
16. Familial hypercholesterolemia (FH). FH Foundation. Dostopno na: https://thefhfoundation.org/media/2020/05/FHBrochure_5.2020.pdf.
17. FH facts. FH Foundation. Dostopno na: https://thefhfoundation.org/media/FH_FactSheet-4.25.2017.pdf.
18. Arteriosclerosis/atherosclerosis. Mayo Clinic. Dostopno na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc20350569.
19. Stroke. World Heart Foundation. Dostopno na: https://www.world-heart-federation.org/resources/stroke/.
20. About peripheral artery disease (PAD). American Heart Association. Dostopno na: https://www.heart.org/en/health-topics/peripheral-artery-disease/about-peripheralartery-disease-pad.
21. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–188.
22. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I et.al. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. European Heart Journal (2017) 38, 2459– 2472.
23. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Dostopno na: https://zasrce.si/clanek/alije-raven-ldl-holesterola-lahko-prenizka/.
24. Cholesterol 101 — what your levels mean. Dostopno na: https://www.webmd.com/cholesterol-management/ss/slideshow-cholesterol-overview.
25. Guidelines for a low cholesterol, low saturated fat diet. UCSF Health. Dostopno na: https://www.ucsfhealth.org/education/guidelines-for-a-low-cholesterol-low-saturatedfat- diet.
26. Boost your cholesterol‐lowering potential with phytosterols. Cleveland Clinic. Dostopno na: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/17368-phytosterols-sterols– stanols.
27. Cholesterol‐healthy eating tips. Dostopno na: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/cholesterol- healthy-eating-tips.
28. Toth PP, Banach M. Statins: then and now. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2019;15(1):23–31.
29. Adams SP, Tsang M, Wright JM. Lipid-lowering efficacy of atorvastatin. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(3):CD008226.
30. Kosoglou T, Statkevich P, Johnson-Levonas AO et al. Ezetimibe: a review of its metabolism, pharmacokinetics and drug interactions. Clin Pharmacokinet. 2005;44(5):467-94.
31. Spletno mesto Lek. https://lek.si/sl/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost/1150/evropska-odobritev-zdravila-inklisiran-ki-prinasa-nov-pristop-k-zdravljenju-povisanegaholesterola/. Datum vpogleda: 22. december 2021.
32. PCSK9 inhibitors. Spletno mesto HEART UK. https://www.heartuk.org.uk/downloads/factsheets/pcsk9i-factsheet.pdf. Datum vpogleda: 19. maj 2021.