Kajenje po svetu in pri nas

Škoda, ki jo povzroča tobak, ima ogromne razsežnosti: na svetu je odgovoren za več kot 8 milijonov smrti, od teh 1.2 milijona zaradi pasivnega kajenja.