Odlikovanje Predsednika Republike Sloveniji prof. dr. Josipu Turku

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je ob 20. letnici ustanovitve Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije odlikoval našega ustanovitelja, prvega predsednika in danes častnega predsednika Društva, prof. dr. Josipa Miloša Turka, dr. med. z redom za zasluge.

 

Iskrene čestitke našemu profesorju. Z uresničitvijo ideje o ustanovitvi društva kot nevladne organizacije, se je začelo novo obdobje v preventivi bolezni srca in ožilja v Sloveniji. Res je, da z doseženim na področju preventive nikoli ne bi smeli biti zadovoljni, pa vendar lahko z vso odgovornostjo zapišemo, da se danes prebivalke in prebivalci Slovenije veliko bolj zavedamo kaj ogroža zdravje naših src in ožilja, kot smo se takrat pred 20 leti, ob ustanovitvi društva. Še več. Z mnogimi uradnimi podatki lahko dokazujemo, da se tudi veliko bolj preventivno obnašamo.

 

Prof. Turk je nesporni pionir na tem področju v Sloveniji. Njegovo delo, ideje še kako zaznamujejo tudi današnjo podobo našega društva. Odlikovanje je priznanje tudi za njegove sodelavke in sodelavce, hkrati pa zagotovo velika obveza vsem, ki danes vodimo društvo. V novih, bolj zapletenih časih, moramo za to najti poti in sredstva, da se bodo profesorjeve ideje uresničevale tudi vnaprej. Na osnovi teh idej snujemo nove programe v skladu s poznanji stroke in potrebami časa.

 

Profesor je naše društvo in s tem Slovenijo povezal tudi v evropske in svetovne tokove preventive.

 

Iz srca še enkrat čestitamo našemu profesorju. Zaslužil si je odlikovanje, mi pa smo v tem smislu njegovi dolžniki, da se bo društvo razvijalo naprej.

 

Franc Zalar, direktor Društva za srce

 

 

Več o podelitvi, si lahko pogledate na naslovu: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/774A7BD7A65DEF4AC12578380030BF49?OpenDocument