Poziv za podelitev priznanj Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Izvršni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije poziva vse člane Društva, podružnice in člane upravnega odbora Društva, da v skladu s pravilnikom o priznanjih Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije predlagajo kandidatke in kandidate za priznanje Društva ob 20-letnici ustanovitve in delovanja našega Društva. O priznanjih bo odločal upravni odbor. Predloge posredujte Društvu v pisni ali elektronski obliki do konca leta 2010. Naslov: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected].  Izvršni odbor predlaga, da se ob 20-letnici upoštevajo predvsem dosežki v daljšem obdobju delovanja Društva.    Povzetek iz Pravilnika o priznanjih Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije:  Za uspešno in prizadevno delo ter zasluge pri širjenju, organiziranju in razvijanju Društva za zdravje srca in ožilja podeljuje društvo priznanja.   Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije podeljuje priznanja članom društva, članom drugih društev doma in v tujini, ki so s svojim delom izjemno pomagali pri širjenju in razvoju ter pripomogli k razpoznavnosti društva doma in v mednarodnem prostoru. Priznanja se lahko podeljujejo tudi nečlanom in drugim pravnim osebam.  Priznanja društva so:            Bronasta plaketa društva            Srebrna plaketa društva           Zlata plaketa društva           Častni član  Bronasta plaketa društva se podeli:           članom društva: praviloma za najmanj triletno uspešno delo v društvu,           nečlanom in pravnim osebam: za praviloma najmanj triletno uspešno sodelovanje z društvom.  Srebrna plaketa se podeli:           članom društva: za praviloma za najmanj petletno uspešno delo v društvu,           nečlanom in pravnim osebam: za praviloma najmanj petletno vsestransko sodelovanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti društva.  Zlata plaketa se podeli:            članom društva: za najmanj desetletno uspešno delo v organih društva,           nečlanom in pravnim osebam: za najmanj desetletno vsestransko sodelovanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti društva.  Častni član           Naziv častni član dobi: član društva, ki je najmanj deset let uspešno delal v organih društva od tega najmanj dva mandata na vodstveni funkciji.           Nečlanom in pravnim osebam: za izjemno sodelovanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti društva v najmanj desetletnem obdobju. Priznanje društva se lahko izjemoma podeli tudi za enkratno izjemno zaslugo, ki je posebnega pomena za razvoj, ugled in širjenje osnovnih namenov in ciljev društva.   Lep pozdrav,

prim. Matija Cevc, dr. med. Predsednik Društva za srce