Revija za Srce, april 2002

Revija ZA SRCE
Letnik XI, številka 2
April 2002
VLADO ŽLAJPAH: UVODNE MISLI
Direktor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je pripravil poročilo z delegatske skupščine, ki je bila 20. marca letos.
FRENK KRIŠTOFELC: BOLEZNI ODRASLE DOBE SE ZAČNO V MATERNICI
Specialist ginekolog in porodničar navaja zanimiva spoznanja o t. i. programiranju v maternici, med drugim tudi povezavo med težo ploda in boleznimi srca in ožilja…
KARIN SERNEC: MOTNJE HRANJENJA
Na osupljivem primeru psihiatrinja razloži vzroke motenj hranjenja in predstavi nekatere najpomembnejše ter zdravljenje le-teh.
JURIJ DOBOVIŠEK SOL IN KRVNI TLAK
V prispevku beremo, da je eden snovnih ukrepov pri zvišanem krvnem tlaku omejitev soli v prehrani; ker se večina bolnikov dolgoročno ne uspeva držati tega navodila, so toliko bolj pomembni nadomestki z manj natrijevega klorida…
ANDREJA LESJAK “NI SKRIVNEGA RECEPTA!”
Pogovor s strokovnjakinjo za prehrano dr. Vereno Koch, docentko za področje prehrane in gospodinjskega izobraževanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani…
NATAŠA JAN VARUJE ZDRAVJE
V članku izvemo, kaj pomeni oznaka Varuje zdravje; objavljen je tudi seznam živil s tem znakom…
ANDREJA KNAVS VAROVALNI JEDILNIKI V GOSTINSKI PONUDBI
Komentar ankete z vprašanji o poznavanju znaka Varuje zdravje, varovalnega živila in varovalnega jedilnika
BERNARDA PINTER TEGA PA ŽE NE BOM!
Naši mladi bralci so v tokratni Srčiki razmišljali o zdravi in nezdravi hrani…
STANISLAV PINTER KOŠČEK NEBES SREDI POHORSKEGA GOZDA
Izletniško srce bo spomladi vriskalo po Pohorju…
GABRIJELA GABER Z GIBANJEM NAD OSTEOPOROZO
V daljšem prispevku avtorica razlaga pomen vztrajne in zmerne vadbe ter zdravega načina življenja – le tako se bodo ženske v zrelih letih lahko izognile izgubi kostnine, s tem pa tudi osteoporozi.
NATAŠA JAN DRUŠTVENE NOVICE…
ALEŠ BLINC NOVICE O ZDRAVJU…