Zgledi vlečejo – primarij Cibic, legenda preventive srčno-žilnih bolezni

Piše: Franc Zalar, podpredsednik društva

Preventiva bolezni srca in žilja je osnovno poslanstvo našega društva. Beseda »preventiva« preprosto pomeni s pravilnim ter pravočasnim ravnanjem in ukrepanjem preprečiti bolezen ali njeno poslabšanje, še bolje pa varovati svoje zdravje.

Za svoje zdravje seveda največ lahko in moramo narediti sami, na drugi strani pa ga žal pogosto lahko sami tudi ogrožamo. Brez ustreznega znanja in ozaveščenosti ne gre oziroma imamo malo možnosti, da bomo ravnali oziroma ukrepali pravilno.

V tej zvezi v našem društvu pravimo, da je naš cilj ozavestiti čim več ljudi, da bodo znali sami skrbeti za svoje zdravje (če pa že gre kaj narobe ali, kadar gre kaj narobe, tedaj pa seveda moramo k zdravniku).

Vse pogosteje se za praktično enak pomen uveljavlja beseda »opolnomočenje«. To preprosto pomeni, da mora posameznik (poudarek je seveda na vsak) imeti dovolj znanja, da razume, kako obvladati svojo bolezen, da se lahko odgovorno obnaša. Lahko poenostavimo, da sta za naše potrebe oba izraza enakovredna.

Pri nas v društvu ozaveščamo na različne načine. Naj navedem nekaj primerov: naše revije Za srce, predavanja, pohodi, preventivni pregledi in svetovanja, številne dejavnosti ob svetovnem dnevu srca, dnevih ali tednih ozaveščanja o posameznih boleznih in dejavnikih tveganja, kot so: atrijska fibrilacija, bolezni žil in drugi.

Izredno pomembno vlogo pri širjenju poslanstva društva imajo seveda posameznice in posamezniki, tako organizatorji kot strokovnjaki.

Prava legenda, lahko rečemo kar maskota društva, je skozi desetletja prizadevnega dela postal naš primarij Boris Cibic.

Napisal je več kot 500 člankov za revijo, po telefonu svetoval več kot 20.000 ljudem, predaval, organiziral predavanja, razstave, velikokrat obiskal naše podružnice in s svojim zgledom, besedo predvsem pa s pozitivno energijo širil optimizem ter vlival znanje in novih moči mnogim pomoči potrebnim. Njegova morda največja moč je osebni vzgled. Tu mu ni para.

Primarij je kar nekaj let pred drugimi spoznal, da je žensko srce drugačno od moškega in že leta 2003 napisal še danes aktualno brošuro o ženskem srcu. Prvi v Sloveniji in med prvimi v Evropi. Vseskozi je uvajal novosti in nam stal ob strani, ko smo mi mlajši uvajali novosti v delo društva.

Preteklo leto smo se mu oddolžili s posebno novostjo. Posneli smo film Rojen za zdravnika, ki je preprosto njegova življenjska zgodba na filmu. Zahvala vsem, ki so film pripeljali od ideje do prve javne predstavitve na njegovem Proseku v Italiji, kjer se je rodil, in na ljubljanskem magistratu. Obakrat je bilo veličastno. Poskrbeli bomo, da si bo film lahko ogledalo čim več ljudi dobre volje tudi tako, da ga bodo dobile naše podružnice.

Film je na eni strani novo priznanje našemu primariju za vse, kar je naredil dobrega za naše društvo in za preventivo bolezni srca in ožilja Slovenije, po drugi strani pa v prizadevanje za boljšo in učinkovitejšo preventivo uvajamo nov medij: film.

Drugače povedano: za boljšo preventivo je vredno uporabiti vsa sredstva, ki so na voljo v sodobni družbi.

Leto primarij Cibic nastopa tudi kot kandidat za Osebnost Primorske 2019. V tem prispevku preberite, kako in kje lahko glasujete ter spoznajte še kaj več o človeku, ki svoj poklic resnično dojema kot poslanstvo.

.

.