Prejemnik državnega odlikovanja je tudi dr. Aleš Blinc

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.

Dr. Aleš Blinc je prejel red za zasluge za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in žilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni. Aleksander Merlo je prejel red za zasluge za vrhunsko strokovno delo in uvajanje novih uspešnih pristopov na področju porodništva. Dr. Marko Noč je prejel red za zasluge za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju intenzivne interne medicine in glasno skrb za delovanje zdravstva.

Ljubljana, Predsedniska palaca. Predsednik republike Borut Pahor je vrocil drzavna odlikovanja red za zasluge, ki jih prejmejo Ales Blinc, Aleksander Merlo in Marko Noc.

Za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in žilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni prejme dr. Aleš Blinc red za zasluge.

Prof. dr. Aleš Blinc je zdravnik s specializacijo s področja interne medicine, priznana pa mu je tudi specializacija s področja kardiologije in vaskularne medicine. Študiral je v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral, po študiju pa je med drugim dve leti sodeloval kot gostujoči raziskovalec na Medicinski fakulteti Univerze v Rochestru v New Yorku. Zdaj je predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana in profesor interne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v najbolj priznanih svetovnih medicinskih revijah, ter cenjen vabljeni predavatelj na mednarodnih in domačih strokovnih in znanstvenih srečanjih. Je avtor oziroma soavtor številnih raziskav s področja žilne medicine ter mentor magistrskih in doktorskih študentov.

Ljubljana, Predsedniska palaca. Predsednik republike Borut Pahor je vrocil drzavna odlikovanja red za zasluge, ki jih prejmejo Ales Blinc, Aleksander Merlo in Marko Noc.


Od leta 2000 je glavni urednik Revije za srce, ki jo že 30 let izdaja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Revija, ki izhaja sedemkrat letno in ima naklado 8.000 izvodov, je vodilna slovenska revija za preventivo bolezni srca in ožilja, namenjena širšemu občinstvu. Na poljuden način in v slovenskem jeziku širi znanje o novostih v medicinski stroki ter o zdravem načinu življenja. Dr. Aleš Blinc s svojim vrhunskim znanjem vsa ta leta skrbi po eni strani za visoko strokovno raven revije in za njeno aktualnost, po drugi pa za širše razumljiv jezik in razvoj slovenske terminologije na tem področju. Dr. Blinc je tudi avtor številnih člankov v reviji. Izjemno odmevna in priljubljena je njegova rubrika Novice o zdravju, v kateri v vsaki številki poroča o novicah s področja zdravstva, povzetih po priznanih svetovnih strokovnih revijah.

Po zaslugi dr. Blinca in njegovih strokovnih poznanstev pri reviji s svojimi prispevki sodelujejo številni slovenski zdravniki in drugi strokovnjaki, katerih znanje je pomembno za preventivo bolezni in zdrav življenjski slog. Ob rednem delu dr. Blinc v okviru Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pogosto tudi predava ter tako prispeva k prepotrebnemu širjenju znanja na tem področju. Dr. Blinc je izrazito dejaven v strokovnem svetu društva in je pobudnik nekaterih novosti na področju preventive, med drugimi uvedbe dneva žil pri nas, merjenja gleženjskega indeksa in tako imenovanega kazalca starosti žil.

Za vrhunsko strokovno in znanstveno delo se mu Republika Slovenija zahvaljuje z redom za zasluge.

Vir: