Vabilo na 2. brezplačno delavnico za nevladne organizacije

Mreža
Vabimo na brezplačno delavnico za nevladne organizacije “Zdrav življenjski slog v družini”
Delavnica bo v četrtek, 25. aprila 2013, ob 17.00 uri v predavalnici KRKE, Dunajska 65, Ljubljana
Program je oblikovan tako, da bodo nevladne organizacije preko svojih aktivnosti, ki jih načrtujejo za otroke in mladostnike, starše, skrbnike, vzgojitelje, učitelje in druge, uspešneje prispevale k temu, da bi otroci od zgodnjih življenjskih let dalje in mladostniki, pridobili zdrave vedenjske navade, za zdrav življenjski slog.
Prijava na brezplačno delavnico je obvezna. Prijavo pričakujemo do 24. aprila 2013 po e-pošti na naslov: [email protected].
Za več informacij pokličite organizatorja – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Mreža NVO 25×25: 01/234 75 50.
 

Mreža + ESS
Projekt »Mreža NVO 25×25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.