Sporočilo za javnost: »Pretirana uporaba digitalnih tehnologij otrokom in mladostnikom škoduje. Starši, ne pozabite, da ste tudi sami zgled!«

S koncem šolskega leta se bliža tudi čas, ko bodo imeli otroci in mladostniki več prostega časa. V današnji družbi to žal pomeni tudi, da bodo imeli več časa, ki ga bodo prebili pred različnimi ekrani. Zato smo v sodelovanju s centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout, za starše pripravili nekaj nasvetov, kako se uspešno spopadati z digitalnimi tehnologijami.

Ljubljana, 17. junij 2020Otroci in mladi vedno več časa preživijo v virtualnem svetu. Del tega jim narekujejo šolske, študijske pa tudi delovne obveznosti kot smo dodobra spoznali v času karantene. A vseeno večji del v t. i. virtualni resničnosti mladi preživijo zaradi dolgčasa, splet pa jim nudi hitro in enostavno priložnost druženja in zabave, kar lahko vodi v prekomerno uporabo digitalnih tehnologij in spleta. Kljub temu, da tako veliko časa preživijo za različnimi ekrani, znajo še vedno zarisati ločnico med virtualnim in realnim svetom ter svoje »on-« in »offline« aktivnosti razporedijo preko celega dne.

Prekomerna uporaba digitalnih tehnologij, predvsem zaradi razvoja in razširjenosti pametnih telefonov, pa lahko vodi tudi v zasvojenost s spletom in digitalnimi tehnologijami, ki se razvije med 3 do 7 % osebami, ki splet intenzivno uporabljajo. Zasvojenost z digitalnimi tehnologijami in s spletom se kaže predvsem kot močan čustveni odziv v primeru odvzema naprave ali onemogočenega dostopa do spleta.

Starši, spremljajte tudi svojo uporabo digitalnih naprav, saj vas otroci ves čas gledajo in se od vas tudi učijo.

Mednarodna raziskava (HBSC, 2018), v katero so bili vključeni tudi slovenski osnovnošolci, kaže, da skoraj 20 % najstnikov o skrivnostih in občutkih lažje govori preko spleta, slabih 14 % pa jih je že doživelo spletno trpinčenje. Prav tako slaba petina najstnikov dnevno igra računalniške igre, skoraj polovica pa za igre porabi med 2 in 3 urami. Med dekleti je bolj problematična uporaba socialnih omrežij, med fanti pa je bolj problematično igranje računalniških iger.

V želji, da bi staršem, ki ob digitalnih tehnologijah niso odraščali ter jih dojemajo drugače kot njihovi otroci, olajšali razumevanje in pomagali pri spodbujanju mladih k aktivnemu preživljanju prostega časa v zunaj kot pa pred ekrani, smo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije v sodelovanju z Nušo Klepec, mag. psihologije iz centra Logout, pripravili nekaj nasvetov.

  1. Dojenčkom in malčkom elektronske naprave ne koristijo. Umirjanje dojenčkov in malčkov z elektronskimi napravami lahko kratkoročno deluje pozitivno, a na dolgi rok to otroku škoduje.
  2. Držimo se postavljenih pravil. Otroke in mladostnike spodbujajmo pri držanju dogovorov in pravilih, tudi če jim kdaj spodleti. Nikoli ni prepozno, da se pravila postavi, pomembno pa je, da so jasna. Še najbolje je, da pravila veljajo za vso družino, npr. da nihče, tudi starši, k obrokom ne prinašajo mobilnih telefonov.
  3. Nagrada in kazen naj ne bo povezana z digitalnimi tehnologijami. Nagrajevanje in kaznovanje otrok in mladostnikov naj ne bo povezano z uporabo digitalnih naprav. Na ta način se namreč digitalnim napravam daje prevelik pomen.
  4. Starši smo zgled. Starši, spremljajte tudi svojo uporabo digitalnih naprav, saj vas otroci ves čas gledajo in se od vas tudi učijo. Raje več časa skupaj aktivno preživite v naravi!

Vabljeni k ogledu intervjuja, ki je dostopen na tej povezavi.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije,

Logout, Center pomoči pri prekomerni rabi interneta


Viri:

D. Cvetko, Zasvojenost z digitalnimi tehnologijami, kratek pregled. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2019

https://zasrce.si/clanek/vloga-starsev-pri-prekomerni-uporabi-pametnih-naprav/

https://www.nijz.si/sl/z-zdravjem-povezana-vedenja-v-solskem-obdobju