Sotatercept zoper pljučno hipertenzijo

Sotatercept je beljakovina, podobna imunoglobulinom, ki nase veže signalne molekule, ki povzročajo patološko preoblikovanje pljučnega žilja, zato vzročno zdravi pljučno hipertenzijo. V klinični raziskavi  STELLAR, ki je zajela 323 bolnikov z različnimi vzroki pljučne hipertenzije, je sotatercept zmanjšal pljučni tlak za približno 14 mmHg, izboljšal prehojeno razdaljo v 6 minutah za dobrih 40 metrov in kar za 84 % zmanjšal pogostost kliničnih poslabšanj ali smrti.

(Vir: N Engl J Med 2023; elektronska objava 6. marca, doi: 10.1056/NEJMoa2213558)

Preberite še: