Preventiva na področju tobaka in delo z mladimi – primeri dobrih praks

Nevladne organizacije, ki delajo na področju preventive tobaka in dela z mladimi.

Predstavljamo nekaj najboljših praks na področju preventive tobaka z mladimi po svetu in pri nas.

Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK; globalno)

CTFK je ena vodilnih globalnih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju tobačne kontrole. S strateškim komuniciranjem in zagovorniškimi akcijami za krepitev politik promovira najbolj učinkovite rešitve za zmanjševanje uporabe tobaka. Deluje od leta 1996 in je v tem času pripomogla k:

  • 76 % zmanjšanju kadilcev med mladimi,
  • 43 % zmanjšanju uporabe tobaka med odraslimi,
  • zaščiti 194 milijonov Američanov pred pasivnim kajenjem,
  • sprejetju bolj trdne protitobačne zakonodaje v 59 državah (od leta 2007).

Ta nevladna organizacija je še posebej znana po opolnomočenju in podpori mladih, ki organizirajo svoje pobude za zmanjšanje uporabe tobaka. Te pobude se med seboj zelo razlikujejo (od zagotavljanja nekadilskih prostorov do uvedbe višjih davkov), saj so mladi sami odgovorni zanje. CTFK podpira mlade z intenzivnim učnim programom, pravno in strokovno podporo ter finančnimi injekcijami za lokalne in nacionalne projekte.

The Truth Campaign (truth; ZDA)

Ta organizacija je bila vzpostavljena leta 1998 na Floridi z namenom zmanjšanja uporabe tobaka med mladimi. Z uporabo kreativnih masovnih kampanj (npr. pred vrata Philip Morrisa so odvrgli 1200 vreč za trupla – toliko Američanov dnevno umre zaradi posledic tobaka – z vprašanjem: »Veste, koliko ljudi ubije tobak vsak dan? Tako zgleda 1200 ljudi.«) so uspeli približati protitobačno gibanje mladim in ga predstaviti kot privlačnega. Njihove kampanje so navadno usmerjene v izpostavljanje manipulativnih in neetičnih praks tobačne industrije, zanje pa uporabljajo raznovrstne medije (od televizije do socialnih omrežij). Kampanjam so redno tudi znanstveno merili učinek. Raziskava iz leta 2009 je pokazala, da se je investicija 324 milijonov ameriških dolarjev izplačala, saj so med leti 2000–2002 prihranili 1.9–5.4 milijard ameriških dolarjev na račun škode zaradi tobaka.

Mladinska zveza Brez izgovora (Brez izgovora; Slovenija)

Na področju tobaka so v Brez izgovora začeli delati v letu 2006 s projektom »O2 za vsakega«, vrstniškimi delavnicami, ki so dosegle krepko čez 100.000 mladih v Sloveniji. Poleg ozaveščanja so v Brez izgovora aktivni zagovorniki protitobačne politike. Že leta 2006 so sodelovali pri pisanju Evropskega mladinskega manifesta o tobaku in sodelovali z Mladinskim svetom Slovenije pri pisanju slovenskega dokumenta (in od takrat izdali še dva). Redno sodelujejo s strokovnimi in državnimi institucijami pri raziskavah (npr. skrito nakupovanje) ter na državnih in mednarodnih konferencah in dogodkih (tudi kot organizatorji prve Evropske mladinske konference o tobaku). V letu 2017 so aktivno prispevali k sprejetju nove tobačne zakonodaje v Sloveniji. Za svoje delo so bili med drugim nagrajeni s strani Evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije. Program in organizacija Brez izgovora sta prepoznana kot primer dobre prakse zaradi širokega dosega mladih, raziskovanja na področju dostopnosti tobaka mladim in doprinosa k spremembi tobačne zakonodaje. Svoj namen dosegajo s principom »mladi za mlade« in z uspešno implementacijo principov mladinskega dela vzgajajo mlade v aktivne zagovornike zdravja in s tem akterje na področju tobačne politike.


Piše: Andrej M. Vujkovac, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)


Uporabljeni viri:

Brez izgovora Slovenija. (2020). Tobak. Brez izgovora Slovenija: No Excuse Slovenia. https://www.noexcuse.si/tobak
Holtgrave, D. R., Wunderink, K. A., Vallone, D. M., & Healton, C. G. (2009). Cost–Utility Analysis of the National truth®

Campaign to Prevent Youth Smoking. American Journal of Preventive Medicine, 36(5), 385–388. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.01.020

Campaign for Tobacco Free Kids. https://www.tobaccofreekids.org/about/
The Truth Campaign. https://www.thetruth.com/