Klub za srčno popuščanje

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pripravlja vsebine dejavnosti društvenega Kluba za srčno popuščanje in vas vabi, da se vključite vanj vsi tisti, ki bi želeli dobiti več informacij o srčnem popuščanju, aktivnostih društva na tem področju oziroma aktivno sodelovati v akcijah tega kluba (pridružite se lahko preko e-pošte: [email protected] ali T.: 01/234 75 50).

Prve aktivnosti že potekajo: predavanja, zbiranje članstva in hodeči nogomet.

Hodeči nogomet (walking football) je nova oblika nogometa, prilagojena predvsem kroničnim bolnikom, glavni namen je spodbujati bolnike k gibanju.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije organizira redno vadbo hodečega nogometa. Za začetek bomo pripravljali »Dneve hodečega nogometa« na igrišču z umetno travo v parku Tivoli (zagotovili bomo tudi garderobo).

Igralke in igralci ne rabijo nobene posebne športne opreme (le superge). Število igralk in igralcev bomo prilagajali glede na prisotnost. Ekipe so lahko tudi mešane po spolu.

Predvsem je pomembno gibanje in maj rezultat. Omogočili bomo tudi preventivne meritve.

Vabimo društva bolnikov in posameznike, da se prijavijo za udeležbo na Dnevih hodečega nogometa. Prijave zbiramo na naslovu: [email protected] do 10. oktobra 2016.

Ostale predvidene dejavnosti: mesečno zbiranje bolnikov s srčnim popuščanjem v prostorih Društva na Dalmatinovi ulici 10 in po podružnicah, forum srčnega popuščanja s svetovanjem na spletni strani (oboje bo bolnikom koristilo za izmenjavo mnenj in izkušenj, medsebojni pomoči). Vsi, ki bodo pristopili v klub bodo seznanjeni z aktivnostmi, ki se jih lahko udeležijo in da lahko dodatno predlagajo kaj bi še želeli.

Več informacij na telefonu: 01/234-75-50