Revija za Srce, september 2000

 

Revija ZA SRCE
Letnik IX, številka 5
September 2000
Feri Lainšček Videti z očesom srca – Mladostnike, ki jim je tokratna številka namenjena, je z uvodnikom nagovoril priznani slovenski pesnik in pisatelj; poudaril je, da je v zaslepljujoči in varljivi bleščavosti sodobnega sveta še kako pomembno videti z očesom srca.
Vlado Žlajpah Svetovni dan srca – 24. septembra praznujemo svetovni dan srca; naše Društvo je pripravilo številne akcije in prireditve…
Marja Strojin Ko starši mlademu človeku dihajo za ovratnik – Psihologinja piše o medgeneracijskih nesporazumih ter v razmislek ponuja nekaj strategij, ki omogočajo (vsaj občasno) sožitje med otroci in starši.
Zdenka Zalokar Divjak Čas pubertete – čas navdušenja za življenje – prispevek o dejavnikih, ki imajo na mladostnika močan vpliv, ter o pomenu načrtnega vzgajanja otrok.
Mojca Gabrijelčič Skrb za “gradbeni material” – Avtorica piše o primerni telesni teži najstnikov, izpostavi pa problem t.i. “idealnih suhic” – podhranjenih deklet…
Špela Razpotnik Ulica, želje, sanje – Optimističen nagovor mladostnikov za vodilom, da je vredno verjeti v življenje.
Polona Brcar Čas tveganja – zdravnica opozarja na neugodne vplive sodobne družbe ter škodljivosti okolja na mladostnika ter opiše znamenja, na katera morajo biti pozorni odrasli, da zaznajo, da je njihov otrok v stiski.
Vili Ščuka Mladostnik in stres – Zdravnik in psihoterapevt opisuje svoje 30 letne izušnje z otroki, šolarji in mladimi ljudmi, še zlasti ga zanimajo odzivi mladih na izzive, ki prihajajo iz okolja ali iz njihove lastne notranjosti.
Barbara Rogelj Ne knjiga ali televizija Oboje in uravnoteženo – Pogovor s prof. dr. Manca Košir, ki si prizadeva, da bi z “bralnim virusom” okužila mlado in staro.
Martin Lisec Prosti čas mladih skozi prizmo ulice – Članek prinaša razčlembo in opis dela organizacije Skala – mladinska učna vzgoja.
Stanislav Pinter Po Aškerčevi poti – Izlet s kulturno, naravoslovno in športno vsebino…
Matej Tušak “Ona se ne igra …” – Športni strokovnjak razlaga prednosti oz. slabosti (vrhunskega) športa.
Bernarda Pinter Mladost je norost, skače čez vodo, kjer je most – V tokratni Srčiki objavljamo izbor gradiva, prispelega na likovni natečaj.
Aleš Blinc Novice o zdravju.
Nataša Jan Društvene novice.