Revija Za srce, junij 2011

Revija ZA SRCE Letnik XX, številka 4_2011 (pdf junijske številke revije Za srce)

VSEBINA:

UVODNIK
3 Elizabeta Bobnar Najžer Vloga organizacij civilne družbe

NAŠ POGOVOR
6 Elizabeta Bobnar Najžer, Brin Najžer Miro Cerar, olimpionik

AKTUALNO
8 Josip Turk Kako smo jih doživljali in proslavljali
9 Franc Zalar Zahvala ob 20-letnici
10 Boris Cibic Razstava Vse o srce – ob 20-letnici ustanovitve Društva
12 Ivanka Brus Srčni bolniki in dopust

ZNANJE ZA SRCE
14 Boris Cibic Ali je žensko srce resnično drugačno od moškega …

NI GA ČEZ DOBER NASVET
16 Boris Cibic Atrijska fibrilacija

NOVICE O ZDRAVJU
18 Aleš Blinc Dobre novice Slabe novice

SRČIKA
20 Učenke, učenci in mentorice OŠ Mengeš Srčika v rdečem

S SRCEM V KUHINJI
22 C. Hlastan Ribič, J. K. Djomba, L. Vertnik, J. Maučec Zakotnik, L.
Zalatel-Kraglej Prehranjevalne navade kot dejavnik tveganja za
zdravje
24 Brin Najžer Naj zadiši

SRCE IN ŠPORT
26 Aleš Leskovšek Kaj je Aikido?

IZLETNIŠKO SRCE
28 Alenka Veber Srčna slikovitost Groharjeve Sorice

PREDSTAVLJAMO
30 Boris Cibic Antonio Maria Valsalva, dr. med., zdravnik, anatom in
patolog sedemnajstega stoletja

DRUŠTVENE NOVICE
31 Društvene novice
36 Napovednik dogodkov

KRIŽANKA
42 Marjan Škvorc