MEDNARODNI EVROPSKI PROJEKT – RAZISKAVA »OTROCI IN DEBELOST TER Z NJO POVEZANE KRONIČNE BOLEZNI«

Koordinator projekta: European Heart Network (European Heart Health Initiative), Bruselj

Izvajalci iz 20 držav Evrope: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Austrian Heart Foundation, Belgian Heart League, Czech Heart Foundation, Danish Heart Foundation. Estonian Heart Foundation, Finnish Heart Association, French Federation of Cardiology, German Heart Foundation, Hellenic Heart Foundation, Hungarian Heart Foundation, Icelandic Heart Association, Irish Heart Foundation, Italian Association against Thrombosis, Netherlands Heart Foundation, Norwegian Council on cardiovascular diesases, Portuguese Heart Foundation, Spanish Heart Foundation, Swedish Heart – Lund Foundation, UK National Heart Forum.

Čas izvedbe: 2004 – 2006

Podatki številnih študij nakazujejo, da v zadnjih dveh do treh desetletjih narašča pojav debelosti v Evropi. V Evropi ima preveliko telesno težo ali pa je predebelih 20% otrok (na jugu Evrope je delež le teh največji – v Italiji kar 36% devetletnikov). Mnogo od teh otrok ima prisotnih več dejavnikov tveganja za nastanek diabetesa tip 2 in srčnožilne bolezni.

Genetski dejavnik tveganja že dolgo ni več osnovni vzrok debelosti. Vse bolj na nastanek debelosti vpliva okolje v katerem živi. Pristop javnega zdravja v Evropi za zmanjšanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti je zato vključil v področje svojega delovanja tudi vpliv na naslednje:

  • izgradnja in zaščita varnih pločnikov, parkov, igrišč, con za pešce, kolesarskih stez;

  • večji davki za »nezdravo« hrano in subvencije za promocijo zdravju prijaznejših živil;

  • standardi hranilnih vrednosti obrokov šolske prehrane;

  • natančno označevanje živilskih izdelkov;

  • omejitve in tudi prepovedi oglaševanja določenih živilskih izdelkov za otroke (z visoko vsebnostjo maščobe, sladkorja, soli);

  • vpliv na živilsko industrijo za proizvodnjo otroškemu zdravju prijaznejših živilskih izdelkov, z ustreznimi marketinškimi strategijami;

Izboljšanje prehranskih navad in povečanje telesne dejavnosti pri posameznikih in pri populaciji ni možno le z osamljenim izobraževanjem in ozaveščanjem posameznikov, ampak je za zmanjšanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti potrebna skupna akcija, vključno z mednarodno strategijo in podporo vladne politike vseh sodelujočih držav.

NAMEN projekta »OTROCI IN DEBELOST TER Z NJO POVEZANE KRONIČNE BOLEZNI«

Namen je zmanjšati pojav prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih. Projekt je naravnan na okoljske dejavnike, še posebno na oglaševanje živil z veliko maščobe, sladkorja in soli, namenjenih otrokom in mladostnikom. Obsežna raziskava, ki jo je izvedla Food Standard Agency in Anglije je dokazala, da ima oglaševanje živilskih izdelkov zelo velik vpliv na otroke, ki ta živila kupujejo sami ali pa posredno zahtevajo od staršev, da jim jih kupijo.

V prvi fazi nam bodo rezultati projekta z raziskavo odkrili količino in vsebino oglaševanja živilskih izdelkov namenjenih otrokom in mladostnikom, v 20 evropskih državah.

Projekt bo potekal dve leti, rezultati zbranih podatkov in podatkov prejšnjih raziskav European Heart Health Initiative (s področja telesne dejavnosti in prehrane) pa bodo vodilo za akcije na evropskem in na nacionalnem nivoju v prihodnosti.

Več o izsledkih projekta preberite v izdani brošuri: Trženje nezdrave hrane otrokom v Evropi.