Fitnes – kaj je in zakaj izbrati takšno vadbo

Če bi izraz ‘fitnes’ poslovenili, bi ga lahko zamenjali z izrazom ‘telesna pripravljenost’. ‘Biti fit’ pomeni imeti primerno razvite gibalne (moč, gibljivost, ravnotežje…) in funkcionalne (aerobne) sposobnosti, se dobro počutiti, imeti ustrezno telesno sestavo, dober imunski sistem itd. Če pa se ozremo še malo dlje v zgodovino slovenskega športnega izrazoslovja, smo namesto ‘biti fit’ rekli ‘biti čil’.

Torej, kot ‘fitnes vadbo’ bi opredelili vadbo, ki ima čim širše pozitivne učinke na naše telesno in duševno zdravje in nam omogoča čim boljše funkcioniranje v vsakodnevnem življenju.

Res je, da se v praksi izraz ‘fitnes’ uporablja tudi za poimenovanje prostora, v katerem so različne vadbene naprave (trenažerji) in pripomočki (uteži, vadbeni trakovi, ročke, elastike itd.), kar je po mnenju strokovnjakov pomanjkljivo (če ne napačno) tolmačenje originalnega ‘pojma’.

Priporočila za vadbo za zdravje

V Sloveniji imamo relativno visok delež telesno dejavnega prebivalstva, vendar številke po 65. letu strmo padajo. Novejša priporočila vadbe za zdravje navajajo, da je poleg neke aerobne dejavnosti (hoja, tek, kolesarjenje, plavanje), potrebno dvakrat tedensko izvajati tudi vaje za moč in gibljivost. Od dvajsetega do osemdesetega leta namreč izgubimo tudi do trideset odstotkov mišične mase, kar posledično pomeni manjšo moč in splošno slabše gibalno funkcioniranje (z večjim tveganjem za padce in zlome).

Vadba v fitnes centru – trenažerji in proste uteži

Ko iščemo primerno vadbo, izberimo tako, ki nam je všeč, s katero bomo dosegli najbolj pozitivne učinke na naše zdravje, in ki je primerna naši telesni pripravljenosti.

Fitnes naprave (trenažerji) omogočajo varno in tehnično pravilno izvajanje določenih krepilnih gimnastičnih vaj. Tovrstna vadba je primerna za začetnike in vse tiste, ki imajo manj znanja o pravilnih položajih telesa skozi celoten potek vaje. Najbolje je, da uvodno vadbo izvedemo skupaj z vaditeljem, ki bo predstavil naprave ter izbral primerne vaje. Prav tako bo določil ustrezno težo bremena, število ponovitev in nizov, glede na naš nivo telesne pripravljenosti in v skladu z našimi vadbenimi cilji. Vendar ne pozabimo, da samo vadba na trenažerjih ni zadostna vadba za moč, saj se pri tovrstnih vajah manj vključujejo stabilizacijske mišice trupa, prav tako pa se večinoma ne more izvajati kompleksnih vaj za moč (ki so ključne pri vsaki vadbi za moč). Če namreč izhajamo iz vsakodnevnih gibanj, bomo težko našli take, kjer se zahteva izolirano delovanje le z eno mišično skupino. Večinoma je v gibanja vključeno celo telo, zato je bolje, da so taka gibanja tudi sestavni del naše prostočasne telesne dejavnosti.

V našem vsakdanu izginjajo določeni gibi, kot so potegi z rokami nazaj, navzdol, potiski navzgor, iztegi trupa, prav tako posvečamo premalo pozornosti stabilizacijskim mišicam trupa. Na kratko lahko rečemo, da je naš zadnji, predvsem zgornji del telesa ‘zanemarjen’ z vidika moči, najbolj negativne posledice pa so bolečine v predelu hrbtenice. V fitnes centru lahko izberemo trenažerje, kjer bomo npr. izvajali krepilne vaje za te ‘pozabljene’ mišične skupine. Pri vadbah za zdravje se večinoma osredotočamo na povečanje vzdržljivosti v moči, kar pomeni, da izvajamo vajo (z določenim bremenom) v 8 do 12 ponovitvah, v treh nizih.

V fitnes centru najdemo tudi kotiček s prostimi utežmi in tam izvedemo še tisto, kar nam trenažerji ne omogočajo. Vendar moramo vedeti, da za take vaje potrebujemo precej več predznanja. Poznati moramo pravilne osnovne položaje, pravilen potek giba do končnega položaja, princip ohranjanja naravnih krivin hrbtenice in aktiviranja stabilizacijskih mišic trupa, imeti moramo boljši nadzor nad gibanjem, poznati različne prijeme vadbenih pripomočkov (ročk, kolutov, drogov in drugih bremen) itd.

Del vsakega fitnes centra so tudi naprave, kjer lahko izvajamo aerobno vadbo, kot so tekalna steza, eliptično kolo, sobno kolo. Te lahko nadomestijo aerobno vadbo zunaj, prav tako pa se na njih lahko ogrejemo pred vadbo za moč. Vendar, naj ne zamenjajo v celoti aerobne dejavnosti na svežem zraku!

Ne nazadnje imamo v fitnes centru tudi prostor, kjer lahko izvajamo vadbo za moč z lastno telesno maso. V tem delu se večinoma nahajajo blazine, lahko pa tudi letveniki, v katere vpenjamo elastike ali vadbene trakove. Poleg ogrevanja in vadbe za moč, se v tem delu posvetimo vajam za gibljivost na koncu vadbe. Priporočljive so statične raztezne gimnastične vaje, kjer zadržimo nek položaj 30 sekund in to nekajkrat ponovimo.

Vadim sam ali s strokovnjakom?

Če nimamo dovolj znanja, se odločimo za vadbo pod okriljem strokovnjaka. Primeren kader, ki pozna načela vadbe za zdravje in s katerim bo vadba bolj varna in učinkovita, je izobražen kader študijskih programov Fakultete za šport ali primerno usposobljen kader. Usposobljenost je možno pridobiti z različnimi tečaji strokovnega usposabljanja, ki jih od leta 2019 na področju fitnes vadbe izvaja Olimpijski komite Slovenije (tečaji za pridobitev naziva Vaditelj športne rekreacije).

Piše: Maja Dolenc
Objavljeno v Reviji za srce, februar 2020
Naslovna fotografija: zuzyusa, Pixabay