1. Nacionalna konferenca Zdrava povezava

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je udeležilo 1. Nacionalne konference Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi, ki jo je 9. aprila 2019 organiziralo Ministrstvo za zdravje.

Na srečanju smo ob stojnici in poskočnem Srčku Bimbam, ki vselej pritegne pozornost ljudi, fotoapartov in kamer in nasmeji vse prisotne, predstavili  dva programa, ki ju sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Kot je v svojem govoru povedal minister za zdravje Aleš Šabader, programi, ki jih izvajajo nevladne organizacije odlično dopolnjujejo delovanje javnih služb na področju zdravja, saj smo nevladne organizacije bližje ljudem in zato lahko bolje naslavljamo potrebe najbolj ranljivih skupin prebivalstva.  

Na srečanju se je predstavilo 85 programom in projektov v izvedbi 75 različnih nevladnih in drugih organizacij.

Minister je izpostavil, da zdravje ni samo v rokah zdravstvenih inštitucij in zdravstvenih delavcev.

»K uspehu in dobrim rezultatom lahko prispevate tudi dobro organizirani mladi, združenja bolnikov, programi pomoči različnim ranljivim skupinam prebivalstva in vsi tisti, ki spodbujamo zdrav način življenja in ga tudi skušamo živeti. V zdravstvu, kot vsi tukaj vemo, imamo nekaj akutnih problemov, ki jih bomo skušali čim prej rešiti. Vendar ne smemo spregledati, da imamo na številnih področjih zdravja tudi primerljive in ponekod celo boljše rezultate kot druge države. To je skupen uspeh zdravstva in tudi vseh vas, ki delate v lokalnih okoljih in pogosto darujete svoj prosti čas. Pomagate bolnim, ozaveščate  o zdravih izbirah in se trudite za uresničevanje z zdravjem povezanih ciljev.«

Društvo je predstavilo svoja programa Recimo NE odvisnosti in Z gibanjem in prehrano do zdravja. Oba programa sta financira v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017 – 2019.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti Ministrstvu za zdravje, da nam omogoča, da svoje vsebine ponujamo našim uporabnikom in osveščamo širšo javnost o pomenu zdravega načina življenja. Hvala za zaupanje tudi našim uporabnikom, članom in pravzaprav vsem, ki nas spremljate preko FB strani in spletne strani.

Več.

Video vabilo  

Program (PDF).