Znak varovalnega živila na poti k spremembam

Piše Nataša Jan

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je pridobilo financiranje preko javnega razpisa Ministrstva za javno upravo Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023), ki ga bo uporabilo za razvoj digitalnih informacijskih tehnologij za podporo izbiri varovalnih živil ter hkrati spodbujanje in usposabljanje uporabnikov za uporabo teh (digitalnih) rešitev v projektu Do.IT (Digitalne rešitve in opolnomočenjerabe Informacijskih Tehnologij za spodbujanje zdravih izbir in promocijo zdravja.

Partnerja Društva za srce v projektu Do.IT sta Zveza potrošnikov Slovenije in Inštitut za nutricionistiko

Projektno delo bo potekalo do konca leta 2023. Kot posreden učinek izvedbe in rezultatov projekta si projektni konzorcij zastavlja spodbuditev živilsko-predelovalnih podjetij k reformulaciji (izboljševanju sestave) živil, z namenom, da bo še več (prehranskih) izdelkov izpolnjevalo pogoje varovalnega živila, povečanje ponudbe varovalnih živil in s tem vse več tovrstnih, varovalnih živil, ki bodo prispevala k možnosti za izboljšanje oz. ohranitev zdravja ljudi. Prezgodnja obolevnost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni skrajšuje leta zdravega življenja in vpliva na kakovost življenja prebivalcev, zmanjšuje produktivnost ter povečuje stroške zdravstvene oskrbe.

Simbol varovalnega živila, znak stiliziranega srčka, bo po letu 2023 postal nacionalna obeležba

Potrošnikom je smiselno na ustrezen in prilagojen način označevanja živil pomagati prepoznati tista živila, s katerimi bo preprosto načrtoval svojo prehrano in mu bo znak varovalnega živila pomagal pri nakupu zdravju prijaznejših živil. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije skrbi za označevanje živil s simbolom varovalnega živila (simbol ‘Varuje zdravje’), že tri desetletja. Znak stiliziranega srčka je dobro poznan med ljudmi v Sloveniji in je mnogim postal vodnik pri izbiri živilskih izdelkov v trgovinah.

V projektu bomo vpeljali več digitalnih rešitev

Glavne aktivnosti so razvoj digitalnega registra varovalnih živil, povezava digitalnega registra varovalnih živil v zunanje sisteme in izdelava APIja, izdelava specifikacije prenovljene mobilne aplikacije VešKajJeš, prenova mobilne aplikacije VešKajJeš, spodbujanje reformulacije – izboljševanje sestave za izpolnjevanje kriterijev varovalnega živila, izdelava specifikacije prenove orodja CLAS, prenova orodja CLAS, izobraževanje in usposabljanje uporabnikov – podjetij (živilsko – predelovalna industrija), šol, (prenos rezultatov sistema v poučevanje v izobraževalnih organizacij) in starejših prebivalcev.

Podeljevanje znaka in register varovalnih živil se v obstoječi obliki težko ažurira, proizvajalci namreč ne sporočajo sprememb. Zelo uporabno rešitev na tem področju nam ponujajo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Primer takšne rešitve v Sloveniji je brezplačna mobilna aplikacija VešKajJeš (dostopna za iOS in Android), ki so jo razvili na ZPS in Inštitutu za nutricionistiko, v sodelovanju z Institutom ‘Jožef Stefan’.

S pristopi projekta Do.IT lahko dosežemo prebivalce, ki si v osnovi želijo izbirati zdravju koristnejša živila. Žal pa je stanje takšno, da precej prebivalcev, še posebej v najbolj ogroženih ciljnih skupinah, kjer so v ospredju mnoge druge lastnosti živila, največkrat cena. Prav modeli za profiliranje so se pokazali za odlično spodbudo proizvajalcem živil, saj si želijo, da bi se njihova živila pri profiliranju pokazala v boljši luči, ko bodo označena s simbolom varovalnega živila.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za javno upravo RS.