Zdravilo zoper sladkorno bolezen koristi bolnikom po transplantaciji kostnega mozga

Zdravilo sitagliptin se je sprva uveljavilo zoper sladkorno bolezen, ker zavira encim DPP-4, ki razgrajuje koristni glukagonu podobni peptid-1. Drugi, morda še pomembnejši učinek sitaglipitina je, da zavira aktivacijo limfocitov T po presaditvi kostnega mozga gensko ne-identičnega dajalca. Ob uporabi sitagliptina kot dodatka standardnemu zdravljenju se je po presaditvi kostnega mozga pojavila zgodnja zavrnitvena reakcija proti lastnim tkivom le pri 5% bolnikov v primerjavi z običajnimi 34-51% bolnikov. Potrebne bodo obsežnejše randomizirane raziskave sitagliptina po transplantaciji kostnega mozga.

Vir: N Engl J Med 2021; 384; 11-9); Foto: Wikipedija