Zaščitni dejavniki za aterosklerotično bolezen

Med zaščitne dejavnike, ki jih imenujejo tudi »dejavniki negativnega tveganja«, sodijo pri ljudeh srednjih in starejših let zlasti majhno ali povsem odsotno kalcijevo breme koronarnih arterij, odsotnost karotidnih aterosklerotičnih leh in nizka raven galektina-3.

Osebe med 40-im in 75-im letom starosti, ki izpolnjujejo te pogoje, imajo zelo majhno tveganje za srčno-žilno bolezen ne glede na morebitno prisotnost klasičnih dejavnikov tveganja.

(vir: J Am Coll Cardiol 2019; elektronska objava 1. julija)