Zapuščina omejevanja gibanja otrok med epidemijo

Piše: izr. prof. dr. Gregor Starc, prof. šp. vzg.

Raziskovalna skupina SLOfit, ki deluje na Fakulteti za šport, je že po prvem valu epidemije COVID-19 opozarjala na izjemno negativen vpliv zapiranja šol, športnih društev in javnih športnih površin na telesni in gibalni razvoj otrok. V drugem letu epidemije so se negativni vplivi le še okrepili, v šolskem letu 2021/22 pa šol in društev niso več zapirali, kar se je takoj odrazilo na ugodnejših trendih razvoja otrok.

Kljub temu pa je razvoj otrok še vedno v izjemno nezavidljivem stanju, saj smo še daleč od ravni, ki so jih otroci dosegali pred epidemijo. Otrok z nizko gibalno učinkovitostjo je po podatkih Športnovzgojnega kartona, ki so bili na voljo do julija 2022, namreč kar za 50 odstotkov več kot jih je bilo leta 2019, za tretjino pa se je povečal tudi delež otrok z debelostjo. Na razsežnost negativnih posledic ukrepov za zajezitev epidemije še posebej opozarja dejstvo, da se je gibalna učinkovitost med letoma 2019 in 2022 poslabšala pri skoraj dveh tretjinah otrok, kar nakazuje tudi na povečanje zdravstvenih tveganj nenalezljivih kroničnih bolezni epidemičnih razsežnosti.