Začetno zdravljenje arterijske hipertenzije z dvema učinkovinama v eni tableti je učinkovito

Z eno samo učinkovino zadovoljivo uredimo krvni tlak le pri 30 % bolnikov z arterijsko hipertenzijo, z dvema učinkovinama pa pri približno 70 %. Nove evropske smernice priporočajo, da zdravljenje arterijske hipertenzije pričnemo z dvema učinkovinama, po možnosti v eni sami tableti. Tako imajo bolniki z arterijsko hipertenzijo dobre možnosti, da bo njihov krvni tlak dobro urejen ob jemanju ene tablete.

(vir: Eur Heart J 2018, 39: 3021-104)

stetoskop - meritve društva za srce