Vse združeno na novi spletni strani DOBER TEK SLOVENIJA

Ministrstvo za zdravje skupaj z mnogimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, podjetji in posamezniki udejanja obsežen Nacionalni program prehrane in telesne dejavnosti 2015 – 2025. Ministrstvo je zato vse aktivnosti združilo pod enotno ime DOBER TEK Slovenija. V program je vključeno tudi naše društvo s projektom Z gibanjem in prehrano do zdravja.

Na spletni strani DOBER TEK Slovenija lahko spremljate aktualne dogodke. Ministrstvo je pregledno predstavilo 10 ciljev, prednostna področja in ukrepe. Poleg akcijskega načrta, ki se izteče v letu 2018, na spletni strani lahko spremljate tudi sofinancirane programe in ciljne projekte. V knjižnici je prostor tako za strokovna kot tudi poljudna gradiva. Vabljeni, da tudi vi prispevate z vašimi vsebinami.