Voščilo ob 30-letnici Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije – o reviji Za srce

Spoštovana bralka, cenjeni bralec.

V veliko zadovoljstvo in ponos mi je pisati te vrstice.  Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki izdaja strokovno revijo Za srce, praznuje letos svoj trideseti rojstni dan.

Pravijo, da jubileji ponujajo priložnost, da kritično pregledamo opravljeno delo in načrtujemo nadaljnji razvoj. Revija Za srce je bila ustanovljena sprva kot strokovno glasilo Društva za zdravljenje srca in ožilja Slovenije in kmalu postala pomembna revija o osveščanju vsega prebivalstva Slovenije o zdravem načinu življenja in preprečevanju dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja.

Revija je vseskozi sledila svojemu prvotnemu namenu in se iz revije, izdane v začetku v skromnih razmerah, razvila v kakovostno revijo, ki je ves čas obstoja vsebinsko in oblikovno primerljiva z revijami drugih strok, tudi tujimi. V treh desetletjih smo preko objavljenih člankov lahko sledili razvoju področja bolezni srca in ožilja, kot tudi drugih terapevtskih področij. Uredniški odbor revije je pomembno bogatil in pestril slovensko strokovno izrazje in tako postal zgled za strokovno jasno, neoporečno in jezikovno bogato izražanje.

Ves čas se je trudil tudi s pripravo mikavnega slikovnega gradiva in znal tudi težje strokovne vsebine napraviti privlačne. Ob pregledu arhiva izdanih revij objavljenega na medmrežju veje neprecenljiva, medsebojna povezanost članov Društva za srca in ožilje Slovenije in medicinske stroke. V letih svojega izdajanja je revija združevala tudi vsebine različnih medicinskih specialnosti in dejavnosti in upam, da bo to vlogo uspela ohraniti tudi v prihodnje.

Želim si, da bi revija Za srce še dolgo izobraževala in se aktualno odzivala na potrebe bolnikov in stroke. Vesel sem, da je tudi moja stroka aktivno sodelovala pri številnih vsebinah. Naša dolgoletna predstojnica, moja učiteljica profesor Kocijančičeva je dejala: »Volja daje moč, razum svobodo. Ko združiš oboje, si dosegel cilj«. Vsem avtorjem, bralcem, članom uredniškega odbora in tistim, ki kakor koli drugače sodelujete pri nastanku revije, iskreno čestitam ob okrogli obletnici.

Prof. dr. Andrej Janež, dr. med.

Predstojnik KO za diabetes, endokrinologijo in bolezni presnove UKCL

Do arhiva revij lahko dostopate tukaj.