Video intervjuja: Srčno popuščanje – kako ga zdravimo?

Prim. Cirila Slemenik Pušnik, spec. kardiolog., vaskularne medicine in interne medicine je ena od tistih srčnih zdravnic, ki svoje poslanstvo uresničuje tudi s preventivnimi dejavnosti na področju srčno žilnih bolezni. Skupaj s sodelavci je Koroško popeljala do vzornega primera obravnave bolnikov s srčnim popuščanjem. S podporo lokalnih skupnosti in podjetij so popolnili mrežo dostopnosti AED naprav in izobraz.

Prim. Cirila Slemenik Pušnik je zdravnica v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, aktivna je v Koronarnem klubu Mežiške doline in Koroškem društvu za zdravje – KOVITA. V pogovoru z Andrejo Verovšek deli svoje dolgoletne izkušnje dela z bolniki in odgovarja na vprašanja:

  • Kakšni so znaki srčnega popuščanja?
  • Na kakšne težave naletimo pri odkrivanju srčnega popuščanja?
  • Kako dolgo po navadi traja od pojava simptomov do diagnoze in kakšen je najboljši postopek diagnostike srčnega popuščanja?
  • S katerimi diagnostičnimi preiskavami si lahko pri odkrivanju srčnega popuščanja pomagajo zdravniki?
  • Kako lahko h krepitvi svojega zdravja prispevajo bolniki s srčnim popuščanjem sami?
  • Kako poteka uspešno zdravljenje srčnega popuščanja?
  • Kaj je pri zdravljenju in spremljanju srčnega popuščanja še posebej pomembno?
  • Kaj morajo o zdravljenju vedeti bolniki?
  • Kakšna je vloga svojcev v procesu zdravljenja srčnega popuščanja?
  • Kako pomembno je povezovanje bolnikov znotraj društev za zdrav način življenja?