Vabilo na 22. letni zbor članov podružnice za Dolenjsko in Belo krajino in spremljevalni program

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, vas vabi na na 22. letni zbor članov podružnice, ki bo v četrtek, 5. marca 2020, ob 17. uri, v banketni dvorani GOSTIŠČA NA TRGU, v Hiši kulinarike in turizma, Glavni trg 30, 8000 Novo mesto (vhod v stavbo z zgornje strani, nasproti tržnice, pri mlekomatu, poleg vhoda v Butično tržnico), z naslednjim dnevnim redom:

  1. Kulturni program – ogled filma Društva o prim. Borisu Cibicu »ROJEN ZA ZDRAVNIKA«
  2. Predavanje »PREVENTIVNI PROGRAMI V SLOVENIJI« – predavateljica gospa Doroteja Kuhar, dr. med., spec. javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE NM
  3. Otvoritev zbora in izvolitev organov zbora (tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)
  4. Poročilo predsednika Podružnice o realizaciji delovnega programa in finančnega načrta za leto 2019 s predlogom programa dela in finančnega načrta za leto 2020
  5. Poročilo predsednice Nadzorne komisije
  6. Razprava o poročilih in predlogih
  7. Sprejem poročil in predlogov
  8. Predlaganje in izvolitev delegatov za skupščino Društva v Ljubljani (8 delegatov)
  9. Predlogi, pobude, druženje
Slika je simbolična

Brezplačno merjenje krvnega tlaka in saturacije

Dve uri pred pričetkom zbora (od 15. do 17. ure) bomo izvajali brezplačno merjenje krvnega tlaka in saturacije (zasičenost krvi s kisikom). Ostala merjenja (holesterol, trigliceridi, sladkor) bomo izvajali po Društveni ceni.

!!! Ob tem opozarjamo, da morate biti tešči, sicer izmerjene vrednosti niso verodostojen podatek. Lepo prosimo, če pridete pravočasno, da boste prišli na vrsto za izvedbo meritev. Hvala.

Vsi člani vljudno vabljeni!

V pričakovanju vašega obiska vas lepo pozdravljamo.

Danilo Radošević, dr. med., predsednik podružnice

POSEBNO OPOZORILO: BODITE POZORNI NA SPREMENJENO LOKACIJO!