V kardiologiji se vse bolj uveljavljajo zdravila, ki učinkujejo na nukleinske kisline

V zadnjih desetletjih so v kardiologiji prevladovala zdravila, ki so učinkovala na beljakovine, ki so končni proizvod genske informacije. Nova zdravila pa se pomikajo k zdravljenju genskih vzrokov bolezni. Utišanje škodljivih genov a protismernimi oligonukleotidi, kratko interferenčno RNA ali mikro RNA se uveljavlja v zdravljenju povišanega LDL holesterola, povišanega Lp(a) in v zdravljenju transtiretinske srčne amiloidoze. Preizkušajo tudi metodo »urejanja genov« CRISPR-Cas, ki pa je zaenkrat učinkovita le na ravni zarodnih celic, ne pa pri razvitem organizmu.

(vir: Eur Heart J 2020; 41: 3884-99)