Ustanova Srček Bimbam – za pomoč otrokom

V Sloveniji se vsako leto rodi 150 do 200 otrok s prirojenimi srčnimi napakami (0,8% od živorojenih otrok). Prirojenih srčnih napak je veliko, še več pa je različnih kombinacij teh napak.

Približno polovico otrok s prirojenimi srčnimi napakami  potrebuje vsaj eno operacijo srca že v prvih letih življenja, nekateri pa že takoj po rojstvu.

Približno polovico otrok s prirojenimi srčnimi napakami  potrebuje vsaj eno operacijo srca že v prvih letih življenja, nekateri pa že takoj po rojstvu. Za vse pa skrbijo  kardiologi praktično skozi celo življenje.

Danes preživi do odrasle dobe okrog 95% vseh otrok  s prirojenimi srčnimi napakami, seveda zahvaljujoč hitremu napredku medicine.

Izdali smo prvi dve brošuri  o prirojenih srčnih napakah v slovenščini, kar je  pomenilo veliko pomoč predvsem staršem in že odraščajočim otrokom s prirojenimi srčnimi napakami. Že več let vsak otrok, ki se rodi pri nas  s prirojenimi srčnimi napakami dobi v porodnišnici naše darilo, ki smo ga poimenovali: paket Prisrčno dobrodošli. S t.i. starševskim čvekom pomagamo staršem, ki se ob rojstvu otroka s prirojenimi srčnimi napakami, znajdejo v velikih stiskah.

Fundacija Ustanova Srček Bimbam

Nov korak v razvoju skrbi za otroke, ki se  zdravijo v slovenskih bolnišnicah smo naredili z ustanovitvijo fundacije Ustanova srček Bimbam. Pomagamo vsem otrokom, ki se zdravijo v  naših bolnišnicah, še zlasti pa tistim, ki se zdravijo izven kraja svojega stalnega bivališča.

Z zbranimi dobrodelnimi sredstvi pomagamo staršem, ki si v socialnih stiskah ne morejo privoščiti bivanja  ob svojih otrocih, ko so v bolnišnicah. Tu pomagamo pokrivati stroške prehrane, pa tudi namestitev.

Naši načrti segajo še naprej, pomagali bi radi tudi otrokom, ki se zdravijo  v tujini, ker pri nas ni mogoče zdraviti vseh bolezni. Radi bi še obogatili literaturo v slovenskem jeziku…..

Ob vsem  tem pa  s svojim angažiranjem hrabrimo tako otroke kot njihove starše in najbližje sorodnike in z zagovorništvom  poskušamo spreminjati na boljše nekatere res kritične  situacije.

Sredstva zbiramo na različne načine, predvsem pa seveda z donacijami in aktivnostmi kot je koledar naše prijateljice ga. Nade Ražman.

Vsi, ki sodelujemo v tem projektu delujemo v celoti prostovoljno in vsa zbrana sredstva gredo za osnovni namen pomagati otrokom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah predvsem v krajih izven svojega stalnega bivališča.

Predsednik uprave fundacije

Franc Zalar