Tobak in mladi

Pogosto ljudje prvič pridejo v stik s tobačnimi izdelki že v osnovni šoli. V najnovejši izdaji raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC – Health Behaviour in School Aged Children), ki prikazuje podatke za leto 2018, vidimo, da je skoraj polovica 17-letnikov že poskusila tobačne izdelke, skoraj petina jih uporablja vsak teden in približno 15 % vsak dan. Trendi uporabe v zadnjih 15 letih v Sloveniji sicer kažejo zmanjšanje, kar je spodbudna novica, a je število uporabnikov kljub temu še vedno v evropskem povprečju.

Mladi so še posebej izpostavljena in ranljiva skupina, saj se v tem času možgani intenzivno razvijajo in so bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti.

Tega se zaveda tudi tobačna industrija, ki s tržnimi aktivnostmi načrtno cilja na mlade,
kljub temu, da so te pogosto
prepovedane – in neetične.

Temu je bil še posebej posvečen Svetovni dan brez tobaka 2020 (31. maj), v okviru katerega so opozorili na naraščanje trendov kajenja med mladimi – predvsem na račun novih tobačnih izdelkov, kot so Heat-not-Burn (HnB) izdelki in elektronske cigarete. Izpostavljeno je bilo, da se tobačna industrija vedno znova poslužuje novih strategij oglaševanja (npr. preko vplivnežev) in širjenja dezinformacij (npr. da novi tobačni izdelki niso škodljivi), s katerimi želijo pridobiti nove, mlade stranke.

Piše: Andrej M. Vujkovac, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)

Uporabljeni viri:

Klanšček, H. J., Roškar, M., Drev, A., Pucelj, V., Koprivnikar, H., Zupanič, T., & Korošec, A. (2019). Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v sloveniji, Izsledki raziskave HBSC 2018. Nacionalni inštitut za javno zdravje.

World Health Organization. (2020, May 29). The secret’s out: the tobacco industry targets a new generation. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/pages/news/news/2020/5/the-secrets-out-the-tobacco-industry-targets-a-new-generation ’s out: the