Tobačna kontrola, mladinsko delo in mladi za mlade

Spodaj našteti programi vključujejo mlade (in včasih njihovo neposredno skupnost, npr. družino) kot neposredne udeležence preventivnih programov. Zato je pomembno, da ko delamo z mladimi, poznamo principe oz. elemente mladinskega dela. Z upoštevanjem le-teh lahko zagotovimo okolje, ki je varno, etično in omogoča učinkovito učenje in preventivno dejavnost.

  • Prostovoljna udeležba mladih: Pomembno je, da sodelovanje mladih ni pogojeno z ničimer. Tako se naučijo bolje aktivirati v demokratičnih procesih in prevzemati odgovornost za svoja dejanja in rezultate.
  • Druženje v skupini: Mladinsko delo temelji na delu v skupini, ki omogoča razvoj odnosov in sproščenega okolja. Individualno delo se uporablja zgolj kot metoda.
  • Mladi so akterji: Mladi niso le prejemniki vsebin, ampak aktivno sodelujejo v procesu. S svojim prispevkom poskušajo izboljšati razmere v skupnosti.
  • Načrtovanje učinkov: Učinki na mlade (in širše) so določeni vnaprej in niso zgolj posledica metod in dejavnosti.
  • Celostni osebnostni razvoj mladih: Mladi skozi mladinsko delo ne prejemajo samo znanja in veščin, ampak zrastejo tudi osebnostno (moralno, socialno, telesno, čustveno …).
  • Dodana vrednost za družbo: Mladinsko delo ni nikoli samo sebi namen, ampak stremi k izboljšanju razmer v družbi. To lahko služi kot osnova za pridobivanje izkušenj in kompetenc mladih.

Delo na področju tobačne kontrole je dobra iztočnica za mladinsko delo, saj mladim omogoča aktivno udeležbo pri pomembnem družbenem problemu. Skozi izkušnjo lahko mladi delajo v skupinah in se pri tem osebnostno razvijajo. Poleg razvoja posameznikov pa obstaja še dodaten pomemben in načrtovan učinek zmanjšane rabe tobaka. Ko se mladi aktivirajo na tovrstnem področju, ne dosegajo učinka le pri svoji ciljni publiki, temveč tudi pri sebi – začnejo ponotranjati načela, ki jih predajajo drugim.

Mladi lahko (poleg udeležbe v preventivnih programih) aktivno sodelujejo tudi pri doseganju zgoraj navedenih učinkovitih politik.

Piše: Andrej M. Vujkovac, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)


Uporabljeni viri:

Cepin, M., Rupnik Suhadolnik, S., Pugelj, T., Pucelj Lukan, P., Peloza, J., Mesojedec, T., Repnik, P., & Mrak Merhar, I. (2012). Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev: Strokovne podlage in priporočila za vzpostavitev sistemov usposabljanja v organizacijah. Salve.