Terme Krka nudijo program obnovitvene rehabilitacije in oddiha za mlajše koronarne bolnike

Terme Krka pripravlja program obnovitvene rehabilitacije, ki je prilagojen mladim koronarnim bolnikom.

  • od 8. do 13. novembra 2022

Program se začne in konča s posvetom s specialistom kardiologom. V začetku ima gost EKG in obremenitveni test, opravljene meritve pa so osnova za določitev intenzivnosti in načina vadbe. Z ultrazvočnim pregledom srca se preveri njegova trenutna funkcionalnost.

Sledijo aktivnosti za povečanje telesne zmogljivosti in moči in za izboljšanje razpoloženja, in sicer vsakodnevno v naravi in v telovadnici, pod nadzorom usposobljenega vaditelja in z nadzorovano intenzivnostjo. Ker namenjajo poseben poudarek celostni edukaciji, bolnike izobražujejo tudi o zdravi prehrani in varni vadbi.

Več.