Srčno popuščanje – Izjava za javnost

Zdravo in krepko srce je temelj našega zdravja. Zaradi poškodbe srčne mišice, ki jo najpogosteje povzročita srčni infarkt ali vnetje srčne mišice, lahko pride do srčnega popuščanja. Srce ne more več črpati dovolj velike količine krvi skozi telo za presnovne potrebe. Zato so organi slabo preskrbljeni s kisikom in hranilnimi snovmi.

Število bolnikov s to boleznijo se zelo hitro povečuje, že sedaj pa jo ima okrog 30.000 prebivalk in prebivalcev Slovenije. Srčno popuščanje je bolezen sodobnega časa, ki povzroča številne omejitve in zato izrazito poslabša kvaliteto življenja bolnikov, močno pa vpliva tudi na njihove svojce in ima zelo slabo prognozo. V roku 5 let od diagnoze srčnega popuščanja umre približno 50 % bolnikov. Dejavniki tveganja za zgodnji nastanek srčnega popuščanja so nezdrave življenjske navade, ki vodijo v nastanek ishemične srčne bolezni in tudi druge bolezni srca (miokardiopatije), pa tudi staranje populacije in spremljajoče »pešanje moči« srčne mišice.

V zadnjih letih medicina vse bolj uspešno obvladuje težave in zaplete te bolezni, najnovejše poglede in spoznanja pa spet pričakujemo ob koncu meseca maja, ko bodo objavljene nove smernice za zdravljenje srčnega popuščanja. O srčnem popuščanju in novejših smereh zdravljenja je na današnji novinarski konferenci govoril doc. dr. Borut Jug, dr. med. iz UKC Ljubljana.

Znanost dela hitre korake v razvoju zdravljenja, res uspešna pa bo tako kot pri vseh kroničnih nenalezljivih boleznih le, če bomo prebivalci, predvsem pa ogrožene skupine, dobro poznali in obvladovali vse tiste dejavnike in bolezni, ki slabšajo zmogljivost srca – skratka ravnali preventivno.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v sodelovanju s sekcijo za srčno popuščanje Združenja kardiologov Slovenije pripravilo poseben program ozaveščanja o dejavnikih tveganja in vzrokih za nastanek in napredovanje srčnega popuščanja. Ustanovili so klub bolnikov in njihovih svojcev (več na: www.zasrce.si). V klubu si bodo lahko člani z izmenjavo osebnih izkušenj in spoznanj lajšali sobivanje s to zahrbtno in neprijetno boleznijo. Lahko bodo pridobili tudi strokovno pomoč zdravnikov, ki se ukvarjajo s srčnim popuščanjem, pa tudi nasvete medicinskih sester s področja zdravstvene nege. Klub bo koristen tudi za tiste, ki želijo zvedeti več o tej bolezni, predvsem pa jo želijo preprečiti ali vsaj prestaviti v kasnejše življenjsko obdobje.

Pred nami so sicer dnevi srčnega popuščanja. Zaradi narave bolezni in njenega hitrega širjenja so se v Društvu za srce odločili, da bo program ozaveščanja trajal čez celo leto. Pripravljajo tudi več predavanj in prispevkov v medijih, več o teh programih in o posameznih dogodkih pa lahko najdete na spletni strani društva: www.zasrce.si

V okviru prireditve Športno poletje v Ljubljani, ki bo v soboto 4. junija letos, v Društvu za srce pripravljajo prikaz hodečega nogometa (walking football), t.j. telesno dejavnost, ki je zelo primerna za bolnike s srčnim popuščanjem in tudi drugimi srčno-žilnimi boleznimi. Ta šport tako obeta, da se bodo tudi bolniki s srčnim popuščanjem ukvarjali celo z nogometom. Zanimivo bo! To je šport za vse generacije in za oba spola. Skupaj z Nogometno zvezo Slovenije si obetajo, da bo sčasoma tudi ta vrsta nogometa navduševala po Sloveniji.