Srčne točke – prispevek k ohranjanju zdravega srca

Pišejo: prof. dr. Herman Berčič, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani; starosta Sokolske zveze Slovenije, Dušan Gerlovič, Sokolska zveza Slovenije in mag. Nataša Jan, direktorica Društva za srce in vodja projektov.

V slovenskem prostoru je bilo že v preteklosti kar nekaj ozaveščevalnih akcij, ki so vse sloje prebivalstva usmerjale k redni športno-rekreativni, gibalno/športni oz. telesni dejavnosti. Na ta način naj bi preventivno učinkovali in ohranjali funkcijo srca in žilja dejavnih udeležencev v pozno starost ter jih varovali pred nenadejanimi in neželenimi dogodki.

Naj samo spomnimo na številne trimske akcije, med katerimi še posebej tiste s promocijskimi gesli »Vsi na kolo za zdravo telo«, »Vedno mladi, tečemo radi« in »Pot pod noge krepimo srce«. Bile pa so še druge kot npr. »Sonce voda zrak svoboda, razgibajmo življenje«, »Teden športa«, »Mesec športa« itd. V novejšem času pa so znane akcije »Slovenija v gibanju«, »Šola zdravja«, »Veter v laseh«, »Dan slovenskega športa; Bodi aktiven – izberi svoj dogodek« in druge.

Srčne točke Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je zastavilo dejavnosti pod imenom »Srčne točke« in jih obeležilo s posebnim logotipom.

Znak Srčne točke

Srčne točke so inovativna oblika ozaveščanja, pri kateri ima posebno vlogo tudi partnerska organizacija Sokolska zveza Slovenije, ki Društvu za srce pomaga doseči čim večje število ljudi z namenom, da v svoj vsakdanjik umestijo dovolj gibanja za več zdravja. Seznanimo jih s priporočili telesne/gibalne dejavnosti za krepitev zdravja, spoznajo različne tipe telesne vadbe, motiviramo jih za dejaven življenjski slog. Na teh točkah, ki so lahko stalne ali pa priložnostne, opravljamo tudi meritve obsega pasu, krvnega tlaka, srčnega utripa, določitev ITM in se pogovorimo o rezultatih meritev. Dejavnosti Srčne točke pospremimo tudi s svetovanjem in s predavanji o zdravem načinu prehranjevanja ter pomenu redne telesne dejavnosti. Vsak lahko prejme brezplačna zdravstveno – informativna gradiva: revijo Za srce, ter obstoječe brošurice Društva za zdravje srca in ožilja o prehrani in gibanju.

V Ljubljani imamo že prvo stalno Srčno točko, v Posvetovalnici Za srce na Dalmatinovi

Sokolska zveza Slovenije in promocijski projekti

Tako kot v drugih športnih organizacijah na področju športne rekreacije oz. športa za vse v slovenskem prostoru, številne dejavnosti za ozaveščanje prebivalstva o pomembnosti ohranjanja zdravega srca in žilja, izvajajo tudi v Sokolski zvezi Slovenije (SZS). Posebej velja omeniti vseslovensko športno gibanje za zdravje »S športom je življenje lepše«, ki vključuje redne vadbene programe »STV – splošne telesne vadbe«, »Sokolček – športam sem čil«, »Senior FIT«, »Miška Eli«, »Voda za vse« in druge. SZS pa izvaja še nekatere druge projekte, programe in dejavnosti, ki so še posebej povezane z zdravim življenjskim slogom, in ki prispevajo k zdravemu srcu in srčno-žilnemu sistemu. To so tako imenovane »Srčne točke«, ki so jih začeli izvajati v letu 2020 v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Dejavnosti v sklopu vseslovenskega gibanja »S športom je življenje lepše« so usmerjene v spodbujanje državljank in državljanov Slovenije k redni, vsakodnevni gibalno/športni oz. telesni dejavnosti za krepitev zdravja v vseh njegovih razsežnostih. V mislih imamo najprej pozitivne učinke na telesno zdravje, ki vključuje ohranjanje in polno delovanje posameznih organskih sistemov in podsistemov, kamor med drugimi spadata tudi srčno žilni in dihalni sistem. Dobrobiti redne in vsakodnevne vadbe so povezane tudi s socialnim zdravjem, še posebej, ko se na različnih pokritih ali odprtih rekreativnih površinah odvija vadba v skupinah. Tam se sodelujoči, kot pravijo sociologi – tudi socialno odžejajo. Pomembni pa so tudi učinki redne vadbe na duševno in duhovno zdravje.

»Srčne točke« kot izvirne promocijske akcije

Kot je znano, so dokazani pozitivni učinki redne športno-rekreativne oz. telesne dejavnosti na srce, ožilje in dihala ter tudi na druge organske sisteme. To kažejo in dokazujejo izsledki številnih domačih ter tujih raziskav tudi v povezavi z dejavniki tveganja, zato je izvedba vseslovenske akcije »Srčne točke« v sedanjem času pravšnja. Navedeno akcijo povezujejo s prepotrebnimi dejavnostmi za promocijo gibanja, ki je v promocijskem smislu zajeto tudi v povezavi za odpravljanjem negativnih posledic pandemije kovid-19.

Poznani so dejavniki tveganja, ki jih nosi s seboj »zasedeni in gibalno nedejavni« življenjski slog določenega dela prebivalstva, ki se kaže v preveliki telesni teži, povišanem krvnem tlaku in v preveliki količini slabega holesterola (LDL), ki v preobilici posledično oži ožilje, slabi srčno mišico in povzroča neugodne bolezenske posledice. Zato so sokolske »Srčne točke« usmerjene prav v preventivo delovanje, ne le sokolskega članstva, marveč tudi celotne slovenske populacije.

Organizacijska in vsebinska zasnova »Srčnih točk«

Vsebinska in organizacijska shema izvedbe dejavnosti za program predstavitve »Srčnih točk« vključuje celotno prebivalstvo v vseh slovenskih regijah in poteka preko dejavnosti v vseslovenskih projektih: »STV, Sokolček – športam sem čil, Senior FIT in Miška Eli«. Pri izvedbi si pomagajo tudi s komunikacijskimi orodji obeh partnerskih organizacij: revijo Za srce, športno revijo Sokol, FB, spletnimi stranmi, novinarskimi konferencami o pomenu gibanja in zdrave prehrane, z izdelavo 10-15 sekundnih video filmov in s predstavitvami na socialnih omrežjih. Celotni slovenski populaciji želimo nazorno prikazati »nevarnosti za srce in srčno-žilni sistem«, ki ga prinaša »zaseden način življenja« modernega človeka.

Zaseden način življenja današnjega človeka

SZS s pomočjo svojih strokovnih kadrov po društvih in ob strokovni pomoči Društva za zdravo srce in ožilje Slovenije izvaja naslednje vsebinske sklope:

  • edukacijski program na področju izobraževanja,
  • predstavitve programov lokalnih izvajalcev programa vadbe na mobilnih in stalnih Srčnih točkah,
  • strokovno delavnico o pomenu telesne dejavnosti in prikaz enostavnih vaj za vsakogar, posebej za hendikepirane skupine (Romi, invalidi, …),
  • koordinacija na lokalni ravni: pomoč pri vzpostavitvi stika z lokalnimi društvi in skupnostmi/občinami, skupno oblikovanje predlogov v prid gibanju in zdravi prehrani za posamezno občino oz. posamezno področje ob upoštevanju lokalnih karakteristik in splošnih pogojev za izvedbo »Srčnih točk«.

Skladno z organizacijskimi in vsebinskimi možnostmi pri izvedbi naših vseslovenskih vadbenih programov za zdravje je program »Srčnih točk« prilagojen tudi specifičnim potrebam določene populacije:

  • za otroke med 3 – 7 letom starosti preko programa Miške Eli,
  • za otroke med 8 – 16 letom starosti preko programa Sokolček,
  • za odrasle preko programa STV – splošna telesna vadba in Voda za vse,
  • za starostnike preko programa Senior FIT.
Promocijski nastop »Srčka BimBam« v Metliškem vrtcu v sklopu programa Miške Eli

Izvedba »Srčnih točk« v slovenskem prostoru

V Posvetovalnici Za srce, Dalmatinova 10, Ljubljana, je od 29. septembra 2020, s svetovnim dnevom srca, vzpostavljena prva stalna srčna točka. Obeležili smo jo s posterjem Srčna točka. Ljudem svetujemo glede ustrezne telesne teže, izmerimo ITM, obseg pasu, svetujemo kako vzpostaviti življenje z gibanjem in zdravim načinom prehrane, ki bi ob odločitvi posameznika in z voljo pri njih omogočila vzpostavitev in ohranjanje ustrezne telesne teže. Dobijo tudi slikovna gradiva za vaje, ki so zbrana v brošuricah in v reviji Za srce, prav tako nasvete za zdrave obroke in pripravo le teh – so na spletni strani www.zasrce.si pod zdravimi recepti Srčka Bimbama.

Mobilne Srčne točke smo v večjem številu že izvedli in jih v prihodnje še načrtujemo:

Bili smona Prešernovem trgu in na Rožniku v Ljubljani, ob priložnosti septembrskega svetovnega dneva srca ter na jesenskih pohodih Podružnice Društva za srce na Krasu. Kljub covid-19 je tudi Sokolska zveza izvedla Srčno točko v Ljubljani, kjer (26. in 27. septembra na Novem trgu; Slika 3 in Slika 4 je »srčno obdelala« cca 285 oseb različnih starosti (posamezniki ali pa cele družine). Predstavljene in razdeljene so jim bile brošure Ostanite zdravi, bodite dejavni in revija Za srce. Več kot 200 osebam so svetovali glede debelosti (izmerili so tudi obseg trebuha) in zdravega dejavnega načina življenja s pomočjo redne športne vadbe za zdravje srca in ožilja. Vse udeležence so opozarjali na znake srčnega popuščanja in na pravilno prehranjevanje.

Glede na razmere bomo »Srčne točke« izvedli na Ptuju (v dogovoru s PK Terme Ptuj), Ormožu (Sokolsko društvo Ormož in ŠZ Ormož), Moravskih toplicah (v dogovoru z ŠZ Moravske toplice), Sevnici (v dogovoru s Partizanom Sevnica), Renčah (v dogovoru s Partizanom Renče), Kočevju (v dogovoru s Sokolom Kočevje), Ajdovščini (v dogovoru s ŠZ Ajdovščine) in Celju (v dogovoru s Top-Fitom in ŠZ Celje).                                                

Izvedba »Srčne točke« na Novem trgu, v Ljubljani, 26. in 27. septembra 2020.

Sklepne misli

Prepričani smo, da bomo skupaj, Društvo za zdravje srca in ožilja in Sokolska zveza Slovenije, večjemu številu prebivalcev Slovenije nazorno in celovito predstavili pomen redne vadbe za preprečevanje srčno-žilnih obolenj.

Prepričani smo, da bomo močno poudarili preventivni značaj Srčnih točk, tesno povezanih z ozaveščanjem prebivalstva o nevarnostih srčno-žilnih obolenj, ki so največkrat posledica »slabih življenjskih razvad sedečega in v digitalno tehnologijo usmerjenega sodobnega človeka«.