Sporočilo za javnost: Program odgovorne uporabe zaslonov med mladimi

Sporočilo za javnost                                                                                                    Ljubljana, 28. 11. 2018

  »Program odgovorne uporabe zaslonov med mladimi«

novinarska konferenca, 28. 11. 2018

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je oblikovalo preventivni program na področju odgovorne uporabe zaslonov med mladimi. Program so to jesen prvič izpeljali na OŠ Vič Ljubljana, posamezne vsebinske dele programa pa izvaja tudi Mladinski center Krško. Pri delu z mladimi so ugotovili, da imajo mladi in tudi odrasli pomanjkljivo znanje na tem področju in da so tovrstne vsebine pomembne pri prepoznavanju in preprečevanju negativnih učinkov na duševni razvoj mladostnika. Program Društva za srce zato vključuje šest tematskih sklopov oziroma šest delavnic za učence in delavnico za starše. Društvo za srce bo v prihodnje organiziralo usposabljanje za izvajalce programa in tako poskrbelo za njegovo širitev in razvoj.

[Sreda, 28. 11. 2018]. Danes so na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili Program odgovorne uporabe zaslonov med mladimi in ugotovitve prve izvedbe tega programa na osnovni šoli Vič Ljubljana.

Program odgovorne uporabe zaslonov je nastal v okviru projekta »Recimo NE odvisnosti«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Podpredsednik društva Franc Zalar je poudaril, da Društvo za srce sicer že leta dela na področju preventive prekomernega sedenja, ki se poveča ob uporabi zaslonov in pripomore k pojavu debelosti med mladimi. Letos pa so s pomočjo sofinancerja Ministrstva za zdravje v ospredje postavili problematiko prekomerne in nekritične uporabe zaslonov, ki jih imajo spletne vsebine na psihološki razvoj mladih.

Strokovna sodelavka Darija Cvetko je pojasnila, da k temu, da mladostniki preveč prostega časa preživijo pred zasloni prispevajo enostavna uporaba, dostopnost in privlačnost spletnih in drugih vsebin, ki jih omogočajo digitalne tehnologije (pametni telefoni, tablice, igralne konzole idr.). »Spletne vsebine v veliki meri krojijo razumevanje sveta, odnosov ter vplivajo na samopodobo in čustvovanje mladih. Odrasli vemo, da vsebine, ki jih najdemo na spletu včasih nimajo veliko skupnega z realnostjo, mladostniki pa do teh vsebin pristopajo nekritično. Zanje so »online« vsebine velikokrat bolj resnične od dejanskega sveta,« je uvodoma predstavila Darija Cvetko.

Na Društvu za srce so zato v okviru projekta »Recimo NE odvisnosti«  in v sodelovanju s socialnim pedagogom in mladinskim delavcem Sašom Kroneggerjem oblikovali program odgovorne uporabe zaslonov in njihovih vsebin, ki so ga jeseni letos prvič izvedli v Osnovni šoli Vič Ljubljana.

Preventivni program za mlade je sestavljen iz šestih med seboj povezanih delavnic oz. tematskih sklopov. Na šoli so jih izvajali od septembra do danes, in sicer v času razrednih ur. Teme delavnic so bile odgovornost na spletu, kritična pismenost, vpliv spletnih vsebin na čustva in dojemanje lastnega telesa ter vpliv na samopodobo. Ena delavnica je posvečena temi nasilja v digitalnem svetu, zadnje srečanje pa spodbujanju timskega dela in spoznavanju možnosti za delo v digitalnem okolju (razvoj poklicev, vezanih na različne spletne vsebine in uporabo tehnlogij). Program vključuje tudi delavnico za starše, da se bodo lahko ti lažje o tem pogovarjali s svojimi otroki in skupaj oblikovali pravila za uporabo digitalnih tehnologij.

Avtor in izvajalec programa Sašo Kronegger opisuje: »Izkazalo se je, da se mladi le deloma zavedajo vseh informacij, ki jih delijo s svojimi mobilnimi napravami in računalniki s širšim svetom ter da, starosti primerno, ne razmišljajo o dolgoročnih posledicah svojih ravnanj. Zato smo na prvem srečanju izvedli dva poskusa, ki sta nas spremljala skozi celoten program. Prvi je bil objava fotografije na Facebooku, drugi pa so bili formularji za vsakodnevno beleženje uporabe zaslonov. Slika, ki smo jo ustvarili, je na Facebooku doživela 11.000 delitev in 180 komentarjev, kjer so ljudje označili geografsko lokacijo, do koder je sporočilo prišlo. Učenci so bili nad poskusom navdušeni, so se pa vsi zamislili, kako bi bilo, če bi bila to morda kakšna njihova slika. Z učenci smo tudi raziskovali, kako lahko preverjamo informacije, ki jih najdemo na spletu, kakšne podobe teles postavljajo različni mediji ter kako razumemo, kaj je lepo. V drugem delu pa smo preizkusili nekaj vaj, ki nam lahko pomagajo razgibati telo, kadar dalj časa sedimo pred zasloni. Zelo zanimiva je bila naloga, v kateri so morali učenci narisati čustvo v obliki emotikona, ki ga med emotikoni družbenih omrežij niso našli in kako lahko enak emotikon več ljudi različno razume. Učence smo tudi naučili prepoznati nasilje na spletu in kako ravnati, kadar smo priča tako spletnemu nasilju, kot tudi vrstniškemu nasilju izven digitalnega sveta. Vesel sem, da smo dosegli, da se je razred pričel pogovarjati o svojih navadah na spletu.«

Tudi razredničarka 8. c. razreda osnovne šole Vič Ljubljana Mateja Peterlin, je poudarila, da so bile učencem ure izvajanja programa všeč, saj so bile obravnavane teme, ki jih zanimajo. »Učenci so med izvajanjem programa aktivno sodelovali, zapisovati so si morali, koliko ur dnevno preživijo pred različnimi zasloni. Večina od njih je hitro spoznala, da je teh ur preveč. Posamezniki so celo priznali, da so glede na vse, kar so slišali, zasvojeni s telefonom oz. računalnikom. Ne samo učenci, tudi sama sem pridobila mnogo novega znanja. Ob pogovoru o temah v zbornici, pa so željo po tovrstnem znanju in zanimanje za program, pokazale številne moje sodelavke. Program priporočam tudi ostalim šolam, saj je poučen, zanimiv in interaktiven.«

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije že vrsto let sodeluje z osnovno šolo Vič Ljubljana. Učenci prve triade sodelujejo v programu Mladi obračamo svet s simpatično maskoto Srček Bimbam, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana, v okviru katerega izvajajo preventivni program in delavnice o zdravem načinu življenja. V zdravo življenje – tako z vidika preprečevanja prekomernega sedenja kot zdravega duševnega razvoja sodijo tudi takšni preventivni programi, o katerem je tekla beseda na današnjem srečanju. Ravnatelj OŠ Vič Ljubljana Sašo Vlah pojasnjuje: »Osveščanje mladine s praktičnimi delavnicami in izkustvenem učenjem, je učencem veliko bolj blizu.  Učenci so preko spleta povezani z zunanjim svetom, zato je varna in pravilna uporaba spleta nujno potrebna. Prav tako pa je z omejeno uporabo digitalne tehnologije, poskrbljeno tudi za preprečevanje zasvojenosti in zdrav razvoj mladostnikov.«

Želja Društva za srce je, da bi takšni programi bili stalnica v osnovnih šolah. Pa ne samo v osnovnih šolah, pravzaprav gre za problem, pri katerem je potrebno izobraziti mlade različnih starosti, starše, pedagoške delavce in pravzaprav vse, ki se v svojem vsakodnevnem delu srečujejo z mladimi. Kot pomembno področje, ki ga je potrebno v preventivi in delu z mladimi nasloviti, so prepoznali tudi v Mladinskem centru Krško.

Mihaela Kovačič, koordinatorka mladinskih programov na področju izobraževanja in preventive, Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško (LAS Krško) in izvajalka programa odgovorne uporabe zaslonov v Mladinskem centru Krško (MCKK) je povedala, da so obstoječe programe posodobili z vsebinami o odgovorni uporabi zaslonov in v letošnjem oktobru izvedli usposabljanje mentorjev izvajalcev delavnic v okviru programa »V Posavju žuramo brez drog in alkohola«. »Odzivi na delavnice so glede na do sedaj opravljeno evalvacijo zelo dobri. Podobno kot smo se odzvali mentorji na usposabljanju, se odzovejo tudi mladostniki, malce pretreseni, kako nismo dovolj informirani. Tematika, ki jo največkrat uporabimo je varnost na spletu. Glede na naša opažanja gre razvoj s tako naglico naprej, da mu zelo težko sledimo in vedno nekako zamujamo tudi z razvojem sistematičnim izvajanjem preventivnih vsebin. Zato so še toliko bolj pomembni tovrstni projekti, ki pa bi potrebovali dodatno podporo s strani države v smislu časa, prostora in financ za tovrstne aktivnosti.« Delavnice na tem področju vključujejo v številne druge projekte, ki jih na Mladinskem centru vodijo.

Na osnovi pilotne izvedbe programa, bodo na društvu le-tega nekoliko prilagodili in nadgradili ter v začetku naslednjega leta pripravili usposabljanje za izvajalce programa v lastnih okoljih in organizacijah. Društvo pa bo kot nosilec preventivnega programa le-tega vsebinsko in metodološko posodabljal.

 

logotip MZ

Projekt »Recimo NE odvisnosti!« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.