Sporočilo za javnost ob Svetovnem dnevu zdravja – 7. april 2019

Sporočilo za javnost ob SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije s svojo Mrežo NVO 25×25 in Zveza društev diabetikov Slovenije sta na današnji novinarski konferenci ob Svetovnem dnevu zdravja spet združila moči in poudarila veliko odgovornost posameznikov za ohranjanje lastnega zdravja in vlogo dejavnikov tveganja, ki izvirajo iz načina življenja in predstavljajo nevarnost za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen. Seznanili so z dejstvom, da sladkorna bolezen celo pospešuje nastanek srčno-žilnih obolenj.

Sladkorna bolezen in srčno-žilna obolenja sta povezani bolezni.

7. aprila 1948 je bila ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), od leta 1950 pa na ta dan obeležujemo Svetovni dan zdravja. V sedmih desetletjih se je SZO razvila v vodilno svetovno avtoriteto na področju zdravja. Svet se je temeljito spremenil. Zdravje je postalo vodilna vrednota svetovnega  prebivalstva. Danes v vseh okoljih sveta  delujejo številne  organizacije civilne družbe, ki  v sodelovanju s  stroko skrbijo za  ozaveščanje prebivalstva o zdravem življenjskem slogu in dejavnikih tveganja za nastanek številnih kroničnih  nenalezljivih bolezni.

Svetovni dan zdravja vsako leto posvetimo žgočemu vprašanju svetovnega zdravja. Pred dvema letoma je bilo duševno zdravje, lani dostopnost do zdravja za vse ljudi, letos pa svetovni dan zdravja poudarja pomembnost močnega primarnega zdravstvenega sistema in skrbi posameznikov za lastno zdravje. Vsakomur mora biti zagotovljen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, ko jih potrebuje, ne da bi utrpel finančne težave. Vključuje vse storitve, ki so potrebne skozi življenje – od promocije zdravja do preventive, zdravljenja, rehabilitacije ter paliativne oskrbe. Najbolje je zasnovan na močnemu sistemu primarnega zdravstvenega varstva.

Prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je predstavil tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, preventivo pred nastankom teh bolezni, med katerimi je najpogostejša sladkorna bolezen ter pomen zgodnjega prepoznavanja in zdravljenja. Po oceni stroke le 40% bolnikov jemlje zdravila kot so jim predpisana. Ker je SZO prepoznala sladkorno  bolezen kot  hud problem celega planeta, obe organizaciji poudarjata, da je je za svoj zdrav življenjski slog najprej odgovoren vsak sam, starši pa za svoje otroke, katerim privzgojijo zdrav način življenja. V Sloveniji na številnih področjih dokazujemo, da z ozaveščanjem prebivalstva  v sodelovanju  s stroko  lahko pomikamo meje zdravega načina življenja zelo visoko.

Brez preventive, kjer imajo pomembno vlogo organizacije  civilne družbe (od  organizacij bolnikov do  organizacij,ki se ukvarjajo s preventivo),  si danes ni  več mogoče zamisliti k zdravju usmerjene družbe.

Bolniki s kronično nenalezljivo boleznijo, med njimi sladkorni bolniki, so v prvi vrsti sami odgovorni za urejenost svoje bolezni. Seveda jim ob strani stojijo nevladne organizacije (ponovno vabimo bolnike, da se včlanijo v naša društva saj bomo skupaj lažje obvladovali bremena bolezni). Hkrati pa ob tej priložnosti  poudarjamo velik napredek  slovenske stroke pri obvladovanju sladkorne bolezni. Spodbudno je, da zdravniki na podlagi dokazov z različnimi zdravili in terapijami vse bolje obvladujejo različne zaplete  in oblike sladkorne bolezni.

Katarina Vukelič, dr.med.,spec. interne medicine in pnevmologije, Zdravstveni dom Grosuplje, Specialistična ambulanta za pljučne bolezni in bolezni srca in ožilja, je predstavila nove pristope k celoviti obravnavi oseb s sladkorno boleznijo, v povezavi s srčno-žilno ogroženostjo. Pomembno je vedeti, da je stroka v zadnjem obdobju razvila nove načine zdravljenja in nova zdravila (raziskave pa še potekajo), s čimer se močno izboljšujejo možnosti bolnikov za obvladovanje sladkorne bolezni v povezavi s srčno-žilno boleznjo.

To je soglasno poročilo ADA*/EASD** 2018 za odrasle bolnice in bolnike s sladkorno boleznijo tipa II in razvito srčno-žilno boleznijo. Za učinkovito vodenje sladkorne bolezni je nujno zagotavljanje na bolnika osredotočene oskrbe, ki upoštevajo bolnikove spremljajoče bolezni. Cilji zdravljenja in celostne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa II so preprečevanje zapletov in izboljšanje kakovosti življenja.

Treba je oceniti bolnikove značilnosti in se pogovoriti o srčno-žilnem tveganju ter vzeti zgodnjo anamnezo o že prisotnih boleznih srca in ožilja, o aterosklerotični srčno-žilni bolezni, zastojnem srčnem popuščanju ali kronični ledvični bolezni. Zato je pomembna izbira ustreznega zdravljenja takšnega bolnika, ki ne povzroča velikega tveganja za hipoglikemije in porast telesne teže. Seveda je treba upoštevati pri tem tudi ceno zdravljenja, življenjski slog in socialni status pri pripravi načrta zdravljenja.

Če ima bolnik razvito aterosklerotično srčno-žilno bolezen in kljub prilagoditvi sloga življenja in zdravljenju z metforminom ne dosega ciljne vrednosti glikiranega hemoglobina, ki je merilo urejenosti glikemije, dodamo lahko novejša zdravila iz skupine inkretinskih hormonov, agonist receptorja GLP1, ki dokazano zmanjša dogodke srčno-žilne bolezni. Ali pa dodamo zdravila, SGLT2 zaviralce, ki omogočajo izločanje glukoze z urinom, če je ledvično delovanje zadostno.

Če gre za bolnike s srčnim popuščanjem in/ali kronično ledvično boleznijo prav tako lahko dodamo zdravila iz omenjenih novejših skupin, z dokazi o zmanjšanju srčnega popuščanja. Zdravila dokazano koristjo glede srčno-žilne bolezni, ker zmanjšajo tveganje za hipoglikemije in zmanjšujejo telesno maso. To je pomembno za bolnike s sladkorno boleznijo tipa II in z aterosklerotično srčno-žilno boleznijo. Za uspešno sodelovanje pri zdravljenju je treba bolnika opolnomočiti, kar pomeni da so bolniki in zdravnik ter zdravstveno osebje v partnerskem odnosu, da so bolniki poučeni o zdravljenju in zapletih sladkorne bolezni in aktivno sodelujejo pri zdravljenju.

Zveza društev diabetikov Slovenije, ob svetovnem dnevu zdravja sporoča željo, da so osebe s sladkorno boleznijo v Sloveniji oskrbovane na najboljši možen način, ker moramo vedno imeti pred očmi dejstvo, da so stroški zdravljenja posledic sladkorne bolezni veliko večji, kot pa vložena sredstva v preventivo oz. zdravljenje in vodenje same sladkorne bolezni. Zveza društev diabetikov Slovenije si bo prizadevala, da bodo osebe s sladkorno boleznijo osveščene, opolnomočene ter, da bodo same največ naredile za svoje zdravje.

Prvi Izziv, ki ga še vedno imamo je, da osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, nimajo pravice do testnih lističev za merjenje sladkorja v krvi. Navedena odobritev, ki je potrjena  s strani »stroke«, bi pomenila, da bi se lahko pravočasno izognili zapletom sladkorne bolezni.

Drugi izziv, pa so tudi doplačila za najnovejšo insulinsko črpalko, ki že ima delno zaprt sistem, za uravnavanje sladkorja v krvi.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Zveza društev diabetikov Slovenije

Kontakti:

Prim. Matija Cevc, dr. med.: [email protected]

Alojz Rudolf, podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije- [email protected]

Katarina Vukelič, dr.med.,spec. interne medicine in pnevmologije: [email protected]

*ADA = American Diabetes Association **EASD = European Association for Study of Diabetes