Sporočilo za javnost na predloge sprememb zakonodaje na področju omejevanja uporabe tobaka

Objavljamo sporočilo za javnost, kot odgovor Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in Mladinskega združenja za alkoholno in tobačno politiko na predloge sprememb zakonodaje na področju omejevanja uporabe tobaka

23. 2. 2016 smo bili priča napovedi zelo naprednega predloga sprememb zakonodaje na področju omejevanja uporabe tobaka, predvsem z namenom varovanja mladoletnih prebivalcev Slovenije. V Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija in povezanih združenjih ocenjujemo, da omenjeni predlogi predstavljajo temeljni kamen k zagotovitvi vizije »Slovenije brez tobaka 2050«, ko bi se pojavnost kajenja med prebivalci naše države spustila pod raven petih odstotkov.

Jan Peloza, strokovni sodelavec v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, pravi: »Tobak je glavni preprečljivi razlog smrti v Sloveniji in ubije dva od treh njenih uporabnikov. Je tudi edina dobrina, ki vsebuje tako veliko število rakotvornih snovi, približno sedemdeset, in se še vedno prodaja na vsakem koraku kot sredstvo namenjeno človeškemu uživanju. Kljub temu, da ima država dokazano skoraj štirikrat več stroškov s posledicami kajenja, kot prihodkov od davkov in trošarin, smo na odgovor države na absurd, ki našo državo že dolgo pelje v pogubo, čakali skoraj desetletje.«

Nina Rogelj, predsednica Mladinskega združenja za alkoholno in tobačno politiko, dodaja: »V številnih državah v Evropski uniji in drugod po svetu, ki so že uvedle strožje ukrepe proti tobaku, se je že kmalu po njihovi uvedbi zmanjšal delež kadilcev in zamaknil začetek kajenja med otroci in mladostniki. Uspeh strožje zakonodaje, ki ni uperjen proti kadilcem, ampak proti tobačni industriji, je viden predvsem v zmanjšanju črne trgovine s tobakom – o tem poročajo iz Irske, Velike Britanije, Poljske, Južnoafriške republike, Avstralije in še nekaterih drugih držav; dodatno pa je opazen napredek pri zmanjšanju pojavnosti različnih bolezni med prebivalstvom in porastu učinkovitih programov za preprečevanje kajenja med mladimi.«

»Predlagana različica zakona nas bo postavila ob bok najnaprednejšim državam na svetu, ki so uvedle unificirano embalažo (t.i. plain packaging), licenčnine za prodajo tobaka, državam, ki načrtno in redno dvigujejo cene tobačnih izdelkov ter tistim, ki namensko zbirajo trošarino za učinkovite programe za preprečevanje kajenja med otroci in mladostniki. Z drugimi besedami, predlog ZOUTI prebivalcem Slovenije ne jemlje skoraj ničesar, vrača pa jim zelo veliko!« doda Peloza in zaključi: »Če je kdo, ki bo pri teh ukrepih oškodovan, je to večmiljardna tobačna industrija, ki na račun davkoplačevalcev uživa elitno in brezsramno življenje, tlakovano s krstami prezgodnje umrlih zavedenih kadilcev in neozaveščenih nekadilcev«.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija bo skupaj z ostalimi povezanimi organizacijami aktivno sodelovala v času javne razprave za ZOUTI in tudi Ministrstvu RS za zdravje prispevala predloge za njegovo izboljšavo. Ves čas sprejemanja novega zakona bo organizacija redno ozveščala o zavajanju javnosti s strani tobačne industrije in povezanih deležnikov ter aktivno izvajala zagovorništvo učinkovite tobačne politike tudi na drugih ravneh odločanja.

MZATP No excuse