Prodajni avtomati za živila, ki varujejo zdravje

Piše: Nataša Jan

Približno 2 milijardi svetovnega prebivalstva obeh spolov in vseh starosti je debelih oz. imajo prekomerno telesno maso, kar vpliva na številne srčno žilne bolezni, sladkorno bolezen, nekatere vrste rakavih obolenj in posledično na več kot 3 milijone smrtnih primerov letno. Prav okoljski in socialno ekonomski faktorji so glavni dejavniki, ki prispevajo k epidemiji debelosti. Pri tem pa ima prehranjevanje stran od doma, tudi nakup hrane v prodajnih avtomatih, pomembno vlogo.

Ob trendu prehranjevanja izven doma in pomanjkanju časa, vse pogosteje dostopni prodajni avtomati predstavljajo pomemben delež dnevnih obrokov predvsem pri populacijah študentov, zaposlenih z dolgim delovnim časom, pa tudi bolnikih, uslužbencih in obiskovalcih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanov.

V prodajnih avtomatih ni dovolj zdravih izbir živil

Vsebina ponudbe v prodajnih avtomatih ne zagotavlja dovolj zdravih izbir, o čemer pričajo raziskave, ki so jih na Zvezi potrošnikov Slovenije v preteklosti že izvedli. Zaradi stiske s časom ali pomanjkanja druge ponudbe, je prodajni avtomat večkrat priročna, a ne vedno niti zdrava niti cenovno ugodna izbira. 

V zdravstvenih domovih in bolnišnicah naj bi vsebine prodajnih avtomatov predstavljale zgled na področju ohranjanja zdravja, a vseeno prevladujejo prigrizki in pijače z nizko hranilno vrednostjo, visoko energijsko vrednostjo ter vsebnostjo maščob, soli in sladkorja. Z namenom implementacije razpisnih pogojev za izbiro ponudnika prodajnih avtomatov na fakultetah in zdravstvenih ter socialno varstvenih ustanovah, so bila v okviru programa »Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira« (delo ZPS in partnerjev v programu – Društva za zdravje srca in ožilja ter Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede), pripravljena »Priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov«. S takšno spremembo ponudbe v avtomatih bi spodbudili povečanje ponudbe prehransko ustreznejših živilskih izdelkov (preoblikovanje ponudbe, prilagoditev velikosti pakiranja). Več o vsebini priporočil: https://bit.ly/3BC09At

Avgusta 2021 smo zdravstvenim ustanovam, fakultetam, srednjim šolam poslali pobudo v kateri smo jih pozvali, da naj določijo razpisne pogoje tako, da bodo ustrezali »Priporočilom za polnjenje prodajnih avtomatov«. Pobudo je potrdila Mreža NVO s področja javnega zdravja 25×25.

Še veliko prostora za izboljšave

Zdrava izbira v prodajnih avtomatih je zaželena, a pestra in privlačna ponudba ima pri tem pomembno vlogo. Prodajni avtomati predstavljajo še ne izkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad prebivalcev k bolj zdravim izbiram. Skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije in Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede pozivamo odločevalce, ki omogočajo namestitev avtomatov v svojih prostorih, da v razpis vključijo smernice in priporočila za zagotavljanje zdravih prehranskih izbir. Prodajni avtomati so namreč v več kot treh četrtinah napolnjeni s pijačami s sladkorjem in sladkimi prigrizki, medtem, ko se bolj zdrava izbira (sveža sadje in zelenjava, smoothie) pojavljajo v zelo nizkem deležu (manj kot 1 %).V zgoraj omenjenih priporočilih za ponudbo v prodajnih avtomatih pa je: manj zdravih izbir  v 20 % ponudbe in  bolj zdravih  izbir  v 80 % ponudbe.

Vmesen prigrizek (malica), po katerem največkrat posežemo na prodajnem avtomatu, naj ne bi pokril več kot 10-15 % dnevnih energijskih potreb, zato morajo biti tudi porcije zdravih izbir  temu prilagojene – živila sicer primerni za zdravo malico, a v manjših količinah.

V Sloveniji so sladke pijače eden glavnih krivcev za prekomerno telesno maso predvsem pri mladih, zato pijač z dodanim sladkorjem nikakor ne moremo uvrstiti v priporočeno ponudbo. Za žejo se vedno priporoča voda ali nesladkan čaj.