Priporočila za starejše v času epidemije nove virusne bolezni COVID-19

S klikom na sliko pridete do NIJZ publikacije

Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših državljanov.

Zato so se sodelavci na NIJZ odločili, da strnejo vse odgovore na vprašanja v zvezi s tematiko v publikacijo Priporočila za starejše v času epidemije nove virusne bolezni COVID-19.

Vir: NIJZ