Priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov s hrano

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije, program Moja izbira = Veš, kaj ješ

V sklopu raziskave Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in Zveze potrošnikov Slovenije so bili popisani prodajni avtomati v 188 zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah ter izbranih fakultetah v vseh statistični regijah v Sloveniji in 5625 izdelkov.

Raziskave so pokazale, da ponudba v avtomatih ne zagotavlja dovolj zdravih izbir. V prodajnih avtomatih, celo v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, ki naj bi predstavljale zgled na področju ohranjanja javnega zdravja, prevladujejo prigrizki in pijače z nizko hranilno vrednostjo ter visoko vsebnostjo kalorij, maščob, soli in sladkorja.

Vir slike: Zveza potrošnikov Slovenije

Prodajni avtomati tako predstavljajo še neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad prebivalcev k bolj zdravim izbiram.

V okviru programa Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira, ki sledi Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, so zgoraj našteti partnerji v programu pripravili Priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov.

Tukaj lahko dostopate do dokumenta s priporočili.

Februar, 2021

Opomba: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije kot partner sodeluje pri projektu Veš kaj ješ, v koordinaciji ZPS, ki je tudi vir tega prispevka.