Prepoznajte možgansko kap

Akcija za prepoznavanje možganske kapi in ukrepanje, ko se ta pojavi

Pojav številnih možganski kapi bi lahko preprečili ali pa v primeru, da do možganske kapi pride, omilili njene posledice. Zato je potrebna večja osveščenost, poznavanje dejavnikov tveganja, boljše poznavanje atrijske fibrilacije ter znakov in posledic možganske kapi med posamezniki v družbi, med bolniki in tudi med negovalnim osebjem.

Pomembnost merjenja srčnega utripa.

Za pravočasno zdravljenje je treba prepoznati znake možganske kapi.

Najbolj preprosto in zanesljivo prepoznamo znake kapi s pomočjo besede GROM:

  • G – govor (prizadet govor);
  • R – roka (delna ali popolna ohromelost ene roke);
  • O – obraz (povešen ustni kot  – asimetrija obraza);
  • M – minuta (takoj pokliči številko 112).

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije od 10. maja 2016, ko je bil svetovni dan možganske kapi, pripravlja mnoge aktivnosti na tem področju. Prva je bila novinarska konferenca, 9. maja v Posvetovalnici Za srce, Ljubljana.

Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti in invalidnosti pri nas. Vsako leto zabeležimo več kot 4.000 primerov možganske kapi, kar je več kot 10 dnevno. Za številkami pa se skrivajo usode ljudi in njihovih svojcev. Tudi najhujše, kot je nepokretnost in popolna odvisnost od pomoči drugih. Strokovnjaki pa posebej poudarjajo, da bi posledice možganske kapi lahko zelo omilili in preprečili marsikatero smrt in invalidnost. Pomembno je hitro ukrepanje, zato je v prvi vrsti pomembno, da je čim več ljudi sposobnih prepoznati znake možganske kapi in da vedo, kako je ob dogodku potrebno ukrepati. Ob svetovnem dnevu možganske kapi začenja društvo široko akcijo ozaveščanja prebivalstva. V ospredju bosta  beseda GROM in številka 112. Prav vsaka izmed črk besede GROM ima svoj pomen, skupaj  razkrivajo znake možganske kapi, zadnja med njimi pa preprosto kliče po hitrem ukrepanju. Brez razmišljanja zavrtimo številko 112 in pokličimo pomoč. IZVLEČEK IZ IZJAVE ZA JAVNOST.

Sedaj je na mnogih javnih mestih po Sloveniji plakat za ozaveščanje prepoznavanja možganske kapi in ukrepanje, ko se ta pojavi.

GROM nova