Predavanje: Telesna zmogljivost po možganski kapi

DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE,

MARIBOR, Pobreška cesta 8

V  A  B  I

na predavanje

Doc. dr. Tadeje HERNJA RUMPF, dr. med., specialistke fizikalne in rehabilitacijske medicine

TELESNA ZMOGLJIVOST PO MOŽGANSKI KAPI

v ponedeljek, 10. OKTOBRA 2022, ob 17. uri,

v predavalnici 1N6 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska ulica 8, Maribor.

Aerobna zmogljivost je zaradi sočasnih bolezni srca in ožilja ter zgodnjih ali kasnih posledic možganske kapi pogosto znižana. Z redno telesno vadbo povečamo telesno vzdržljivost in sposobnost hoje, zmanjšamo tveganje za padce in utrudljivost, povečamo moč zgornjih udov, vplivamo na nekatere kognitivne funkcije in depresijo. V sklopu priporočene telesne vadbe za bolnike po možganski kapi je aerobna vadba tista, ki v največji meri poveča zmogljivost srčno žilnega sistema. Zaradi večjega tveganje za nenadne srčne dogodke je pred pričetkom vadbe potreben skrben klinični pregled in kjer je le mogoče, izvedba obremenitvenega testa. Na podlagi tega lahko najbolj natančno predpišemo intenziteto vadbe. Največkrat se priporoča zmeren telesni napor. Pri predpisu intenzitete si lahko pomagamo tudi z merjenjem srčnega utripa pri 6 minutnem testu hoje ali nekaterimi subjektivnimi testi zaznavanja napora. Vadba se mora pričeti v zgodnjem obdobju, ko je zaradi zdravstvenega stanja le ta možna. Bolniki bi morali imeti natančna navodila glede vadbe in jo nadaljevati v strokovno vodenih skupinah na lokalnem nivoju.