Svetovni dan zdravja 2024: Poznate pojasnilno dolžnost zdravnika?

Zveza potrošnikov Slovenije ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprilu, opozarja: vaše zdravje JE vaša stvar!

Pacientova avtonomija odločanja o lastnem zdravljenju je zagotovljena s pravico do seznanjenosti z informacijami o zdravljenju. Na to pravico pa se veže t. i. pojasnilna dolžnost zdravnika. Zdravnik namreč odškodninsko ne odgovarja zgolj zaradi napak pri izvajanju zdravljenja v smislu kršitev pravil stroke, temveč lahko odškodninsko odgovarja tudi v primeru, ko ni na primeren način opravil svoje pojasnilne dolžnosti. Po definiciji gre za dolžnost zdravnika, da na ustrezen način v primernem obsegu pojasni vse bistvene okoliščine o posegu.

Pacient mora biti obveščen o:

  • zdravstvenem stanju,
  • verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,
  • cilju, vrsti, načinu izvedbe zdravljenja,
  • verjetnosti uspeha in pričakovanem izidu medicinskega posega,
  • možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih,
  • posledicah opustitve posega,
  • morebitnih drugih možnostih zdravljenja in o zdravljenju, ki v Republiki Sloveniji ni dosegljivo ali pa ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

Pomembno je poudariti tudi, da ne gre zgolj za zdravnikovo enkratno dolžnost, ampak za nepretrgan proces, ki spremlja zdravnika v odnosu do pacienta ves čas poteka zdravljenja.

Po Zakonu o pacientovih pravicah mora v primeru bolj invazivnih posegov pojasnilno dolžnost opraviti točno tisti zdravnik, ki bo opravil ta medicinski poseg, v izjemnih okoliščinah pa zdravnik, ki je enako usposobljen za točno ta medicinski poseg.

Pri drugih posegih velja, da lahko zdravnik del pooblastil, ki izhajajo iz pojasnilne dolžnosti, prenese tudi na svoje sodelavce.

Nujnost posega

V nujnih primerih, ko s posegom ne moremo ali ne smemo odlašati (najbolj tipičen primer bi bil reševanje življenja pacienta), je pojasnilna dolžnost seveda ožje opredeljena. V najbolj urgentnih primerih informiranje sploh ni mogoče.

Izčrpnejša pojasnila

Ta se zahtevajo pri medicinsko neindiciranih posegih (na primer lepotne operacije), novih tehnikah zdravljenja, novih diagnostičnih metodah in pri posegih s trajnimi škodnimi posledicami.

Izjeme od pojasnilne dolžnosti

Po Zakonu o pacientovih pravicah se pacientu sme izjemoma zamolčati podatke o njegovem zdravstvenem stanju, če zdravnik oceni, da bi mu obvestilo lahko povzročilo resno zdravstveno škodo.

Če je pacient sposoben odločati o sebi in izrecno oz. eksplicitno zahteva, da želi biti o svojem zdravstvenem stanju v celoti obveščen, pa ga mora zdravnik obvestiti o vsem, tudi če meni, da pacientu lahko nastane določena zdravstvena škoda.

Članek je objavljen tudi na spletni strani ZPS, prav tako nekateri druge zanimive vsebine.