Povezava med protikadilskimi oglasi in prenehanjem kajenja

V želji, da bi ugotovili, kakšen učinek ima medijska promocija boja proti kajenju (preko televizije, časopisov, embalaže cigaret idr.) na dejansko prenehanje kajenja, so v lanskem letu v ZDA izvedli raziskavo (Chido-Amajuoyi in sod., 2020), v kateri je sodelovalo več kot 5000 Američanov.

Izsledki omenjene raziskave kažejo, da je večkratna izpostavljenost protikadilskim oglasom povečala verjetnost, da so se kadilci odločili, da bodo prenehali kaditi, vseeno pa ni bilo dokazane jasne povezave med izpostavljenostjo protikadilskim oglasom in dejanskim prenehanjem kajenja. Pridobljene informacije potrjujejo, da promocija boja proti kajenju vsekakor ni optimalna. 

Vir: Chido-Amajuoyi OG, Agaku I, Mantey DS, Yu RK, Shete S. Association of Exposure to Court-Ordered Tobacco Industry Antismoking Advertisements With Intentions and Attempts to Quit Smoking Among US Adults. JAMA Netw Open. 2020;3(7):e209504. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9504