Posnetki predavanj COVID-19 in cepljenju proti COVID-19

V okviru projekta, Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah, so na NIJZ razvili programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo brezplačna in dostopna različnim profesionalnim skupinam.

Namen izobraževanj je ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja covid-19 in širjenja okužb ter hkrati promocija cepljenja proti covid-19. Izobraževanja izvajajo za zaposlene v različnih delovnih ustanovah.

Predstavljamo vam posnetka izobraževanj, ki sta ju s pomočjo Gospodarske zbornice izvedla prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije in prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. 

Vabljeni k ogledu.

Cepljenje proti COVID-19

Kako se izogniti okužbi in bolezni COVID-19?