Poročilo s prvega srečanja članic Mreže NVO 25×25 z dne 8. 4. 2013

 142

V ponedeljek, 8. aprila 2013 je projektna pisarna organizirala prvo srečanje članic Mreže NVO 25×25 in drugih NVO, ki delujejo na področju zdravja. Srečanje je potekalo v dvorani Krke v Ljubljani in se je pričelo ob 16. uri.

Nataša Jan je predstavila namen projekta, njegove cilje in aktivnosti. Posebej je poudarila namen ustanovitve formalne oblike mreže (Center NVO za javno zdravje) in Šolo za NVO za javno zdravje. Velik poudarek projekta Mreža NVO 25×25 leži na oblikovanju zakonskih pobud, društva so pozvana k podajanju predlogov za spremembo zakonodajnih predpisov, tako na nacionalni kot na EU ravni.

Na srečanju smo med drugim obravnavali tudi Poslovnik Mreže NVO 25×25.

Poslovnik je bil članicam mreže poslan po e-pošti, članice mreže bodo lahko v roku 7 dni podale dodatne predloge ali komentarje. Poslovnik bo sprejet 7 dni od datuma pošiljanja in objave le-tega.

Predstavljene in opisane so bile podane predloge za sistemske rešitve, zakonske in druge pobude.

Več o srečanju